Vlada Kantona Sarajevo

Najave

23.03.2017

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 76. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 23.03.2017. godine sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke dnevnog reda, i to:

Iz nadležnosti Skupštine

- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

- Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na...


22.03.2017

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 22. marta 2017. godine sa početkom u 10:00 sati održati 26. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Prijedlog Zakona o muzejskoj djelatnosti;

3. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo (hitni postupak);

4. Prijedlog...


16.03.2017

Broj: 02-05-10908/17 Sarajevo, 14.03.2017. godine Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

76. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 16.03.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12,30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 74. sjednice Vlade...


16.03.2017

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 75. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak, 16.03.2017. godine sa početkom u 11,30 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke utvrđenog Dnevnog reda, i to:

Iz nadležnosti Vlade

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona...


14.03.2017

POZIV MEDIJIMA

 

Obavještavamo vas da će se SUTRA /utorak/ 14. marta 2017. godine sa početkom u 10:00 sati održati 59. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u multimedijalnoj sali, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

 

DNEVNI RED:

 

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo, održane 08.03.2017. godine;

2. Prijedlog zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju;

3. Prijedlog zakona o srednjem obrazovanju;

4. Tekuća pitanja.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


13.03.2017

Obavještavamo vas da će u PONEDJELJAK 13. marta 2017. godine sa početkom u 14:00 sati u Hotelu Bosnia (ulica Kulovića broj 9) premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministar pravde i uprave KS Mario Nenadić, u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, organizirati konsultacijski sastanak i prezentaciju u vezi izmjena Ustava Kantona Sarajevo i donošenja Zakona o lokalnoj samoupravi.

 

Poziv na konsultacije i prezentaciju upućen je predstavnicima Grada Sarajevo i općina u sastavu Kantona Sarajevo, kantonalnih ministarstava, Saveza općina i gradova Federacije BiH, Pravobranilaštva KS, te...


10.03.2017

Obavještavamo vas da će se SUTRA /PETAK/ 10. marta 2017. godine sa početkom u 09:00 sati na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo, u sali 129, održati sastanak s ciljem usaglašavanja teksta Akcionog plana mjera i aktivnosti unapređenja naplate komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo, koji je izradilo Ministarstvo pravde i uprave KS.

Sastanku će prisustvovati predstavnici ovog ministarstva i Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS, Općinskog suda u Sarajevu, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Federalnog ministarstva pravde i kantonalnih javnih komunalnih preduzeća "Toplane...


09.03.2017

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 74. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 09.03.2017. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke dnevnog reda, i to;

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Zilha...


09.03.2017

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

75. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 09.03.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

  1. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu...


08.03.2017

Obavještavamo vas da će se SUTRA /srijeda/ 08. marta 2017. godine sa početkom u 11:00 sati održati vanredna sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u sali 129, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

 

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Usvajanje zapisnika sa 57. i 58. sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo;

2. Nacrt zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju;

3. Nacrt zakona o srednjem obrazovanju;

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu.

 

 

 


02.03.2017

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M
74. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 02.03.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 61., 62.,...


01.03.2017

Obavještavamo Vas da će sutra u SRIJEDU 01. MARTA 2017. godine, povodom obilježavanja 01.marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće i odati počast svim stradalim u agresiji na Bosnu i Hercegovinu.

Kako je planirano, delegacija Kantona Sarajevo položit će cvijeće na sljedećim lokacijama:

- u 09:00 sati na mezarju Kovači

- u 09:30 sati na Spomen obilježje "Vječna vatra"

- u 10:00 sati na Spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995.

- u 10:30 sati na Spomen obilježje u parku "Vraca"

Nakon polaganja cvijeća u 11:30 planirano je...


28.02.2017

Obavještavamo Vas da će SUTRA /UTORAK/ 28. FEBRUARA 2017. godine u 17:00 sati, u organizaciji Ministarstva za boračka pitanja KS i Koordinacionog odbora boračkih organizacija, održati Svečana akademija, povodom obilježavanja 01. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Kako je planirano, na ovoj svečanosti će se prisutnima obratiti premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo te Selmo Cikotić savjetnik člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića.

Svečana akademija će se održati u Domu mladih, KSC Skenderija.

Molimo Vas da...


28.02.2017

Obavještavamo vas da će SUTRA /UTORAK/ 28. februara 2017. godine sa početkom u 11:00 sati biti upriličeno potpisivanje ugovora o finansiranju sa pet subjekata male privrede kojima su odobrena finansiranja po osnovu Javnog poziva i Ugovora o poslovnoj saradnji između Kantona Sarajevo-Ministarstva privrede i Bosna Bank International d.d. Sarajevo. Ugovori će biti potpisani u multimedijalnoj sali, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

Ugovore o finansiranju sa subvencioniranom kamatnom stopom (profitnom maržom), u prisustvu ministra privrede KS Muharema Šabića, će potpisati ovlašteni predstavnici...


27.02.2017

Obavještavamo Vas da će u PONEDJELJAK 27. FEBRUARA 2017. godine u 12:00 sati povodom obilježavanja 01.marta – Dana nezavisnosti Stručni aktiv nastavnika historije i Udruženje nastavnika historije Kantona Sarajevo upriličiti svečanost u Gimnaziji Obala.

Nakon zavšetka ove svečanosti, planirano je da predstavnici aktiva nastavnika historije i udruženja polože cvijeće na Spomen obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995.

Pokrovitelj ovih aktivnosti je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

 

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.


16.02.2017

Broj: 02-05-5740/17 Sarajevo,

18.02.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

73. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 16.02.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika 70. 71. i 72. redovne...


13.02.2017

Obavještavamo vas da će se u PONEDJELJAK 13. februara 2017. godine u 15:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu (Kampus UNSA, ul. Zmaja od bosne 8) održati press konferencija, povodom otvaranja Međunarodne zimske škole pod nazivom "Korporativna sigurnost i zaštita".

Riječ je o regionalnom akademskom programu koji provodi pomenuti Fakultet u saradnji sa Veleučilištem Velika Gorica iz Republike Hrvatske i u partnerstvu sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS.

Održat će se u periodu od 13-18. februara 2017. godine, a učešće je...


13.02.2017

Obavještavamo vas da će U PONEDJELJAK 13. FEBRUARA 2017. godine U 11:00 SATI direktor KJU „Porodično savjetovalište“ Senad Alić i predsjednik Udruženja distrofičara KS Almir Šahmanija KS predstaviti Projekt „ZAJEDNO“.

Nakon toga planirano je i potpisivanje Protokola o saradnji između predstavnika KJU „Porodično savjetovalište“, Saveza „Sumero“, Udruženja distrofičara KS, Udruženja slijepih KS, Udruženja gluhih KS i Udruženja oboljelih od multiple skleroze KS.

Prestavljanju ovog projekta i potpisivanju protokola prisustvovat će, te se prisutnima obratiti ministri za rad, socijalnu politiku,...


09.02.2017

Broj: 02-05-3734/17

Sarajevo, 07.02.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M 72. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 09.02.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 59. vanredne i 69....


09.02.2017

Broj: 02-05-2840/17

Sarajevo, 07.02.2017. godine

Obavijest za nastavak 71. sjednice Vlade Kantona Sarajevo Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 71. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak, 09.02.2017. godine sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke utvrđenog Dnevnog reda, i to:

Iz nadležnosti Vlade

18. Prijedlog zaključka o raskidu Ugovora o pravu...