Najave

12.04.2015

Obavještavamo Vas da će u /NEDJELJU/ 12. APRILA 2015. godine u periodu od 10:00 do 13:00 sati Osnovna škola Džemaludin Čaušević i Javna ustanova Kantonalni centar za socijalni rad obilježiti Međunarodni dan djece koja žive i rade na ulici.

Prigodna manifestacija će se održati ispred Katedrale, dok će učenici sa nastavnicom i predstavnicima Mobilnog tima Centra dijeliti letke i brošure štampane uz podršku Save the Children te razgovarati sa građanima o razlozima boravka djece na ulici kao i o njihovim posljedicama.

 

                       

 

            Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg...


09.04.2015

Obavještavamo vas da će SUTRA /ČETVRTAK/ 09. APRILA 2015. godine u 09:30 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, ministrica zdravstva KS Emira Tanović-Mikulec, ministar za boračka pitanja KS Muharem Fišo i ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Čedomir Lukić posjetiti Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Zavod zdravstvenog osiguranja KS se nalazi u ulici Ložionička br 2.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

 

 


09.04.2015

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

 

Četvrtu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 09.04.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 13,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

                                                                                                                     D N E V N I   R E D

 ...


08.04.2015

Obavještavamo vas da će SUTRA /SRIJEDA/ 08. aprila 2015. godine premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković sa ministrima privrede i komunalne privrede i infrastrukture Muharemom Šabićem i Senadom Hasanspahićem te zastupnikom u Skupštini KS Mariom Vukasovićem posjetiti Kantonalno javno preduzeće „Veterinarska stanica“, KJP Poljoprivredno dobro "Butmir" i Sindikat komunalne privrede.

 

Posjete su planirane u sljedećim terminima:

-u 09:00 sati posjeta Veterinarskoj stanici (ul. Nikole Šopa 41)

-u 10:30 sati posjeta KJP PD„Butmir“ (ul. Bare 19a)

-u 12:00 sati posjeta Sindikatu komunalne privrede...


07.04.2015

Obavještavamo vas da će SUTRA /UTORAK/ 07. aprila 2015. godine premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković sa resornim ministrima pravde i uprave, privrede i komunalne privrede i infrastrukture Enverom Smajkanom, Muharemom Šabićem i Senadom Hasanspahićem, posjetiti Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH te kantonalna javna preduzeća „ZOI' 84“ i „Sarajevogas“.

 

Posjete su planirane u sljedećim terminima:

-u 09:00 sati posjeta Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika u FBiH (Obala Kulina bana 1);

-u 11:00 sati posjeta KJP „ZOI'84“ (Olimpijski kompleks...


03.04.2015

 Obavještavamo vas da će  SUTRA /PETAK/ 03. aprila 2015. godine premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković sa resornim ministrima komunalne privrede i infrastrukture, saobraćaja, pravde i uprave, te unutrašnjih poslova, Senadom Hasanspahićem, Mujom Fišom, Enverom Smajkanom i Predragom Kurtešom posjetiti kantonalna javna komunalna preduzeća "Toplane - Sarajevo" i „GRAS“, te javno preduzeće TVSA i Sindikat policije Kantona Sarajevo.

 

Posjete su planirane u sljedećim terminima:

-U 08:30 sati posjeta KJKP „Toplane-Sarajevo" (ulica Semira Frašte 22);

-U 11:30 sati posjeta KJKP „ GRAS“ (ulica...


03.04.2015

Obavještavamo Vas da će se SUTRA /PETAK/  03. aprila 2015.godine u 11:00 sati održati potpisivanje Sporazuma između Ministarstva za boračka pitanja KS i javnih komunalnih preduzeća kojim će biti omogućeno ostvarivanje prava na besplatni priključak na infrastrukturne mreže svim pripadnicima boračke populacije Kantona Sarajevo.

Inače, ovo pravo pripadnicima boračke populacije propisano je Zakonom o dopunskim pravima boraca – branitelja KS i ostvaruju ga pod uvjetom da svoje stambeno pitanje rješavaju prvi put i da pomenuti stambeni objekt posjeduje elektro-energetsku saglasnost, ili druge...


02.04.2015

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

Treću sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 02.04.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Prve redovne, Prve vanredne i Druge redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u...


31.03.2015

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 -  Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), člana 18. stav 2.  i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

                                                                                                                                  S A Z I V A M

Prvu vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u utorak, 31.03.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 126/I sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu...


30.03.2015

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

 

Drugu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u ponedjeljak, 30.03.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Razmatranje amandmana klubova zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo i izvještaja komisija Skupštine Kantona...

31.03.2015

            Obavještavamo vas da će se u UTORAK 31. marta 2015. godine sa početkom u 10:00 sati održati Treća hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.  Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/ .

 

 

DNEVNI RED SJEDNICE:

 

1. Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu (hitni postupak);

2. Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu (hitni postupak);

3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju (hitni...


26.03.2015

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

S A Z I V A M

Prvu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 26.03.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

                                                                                                               D N E V N I   R E D

...


25.03.2015

Obavještavamo Vas da će SUTRA /SRIJEDA/ 25.MARTA 2015. godine u 12:00 sati predstavnici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo uručiti elektromotorna invalidska kolica za članove Udruženja ratnih vojnih invalida paraplegičara Kantona Sarajevo.

Pomenuta podjela održat će se u službenim prostorijama Udruženja ratnih vojnih invalida paraplegičara Kantona Sarajevo, u ulici Grbavička br. 8.

 

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

 

 

 


23.03.2015

Obavještavamo vas da će u PONEDJELJAK 23. marta 2015. godine u 09:00 sati u Domu mladih Skenderija biti upriličena press prezentacija aktivnosti Ministarstva privrede Kantona Sarajevo u 2014. godini.

Novinarima će se obratiti ministar Emir Hrenovica i pomoćinici u resornom ministarstvu, a svoj dolazak na press konferenciju su najavili i uposlenici kantonalnih javnih preduzeća Centar "Skenderija", "Butmir","Veterinarska stanica", "Sarajevošume", kao i preduzeća"Bags-Energotehnika" i "Hidrogradnja" koji će se ovom prilikom osvrnuti na saradnju sa resornim ministrom Hrenovicom.


21.03.2015

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

 

90. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u subotu, 21.03.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

  1. Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu (hitni postupak)

    Izvjestilac: ministar Muhamed Kozadra

  2. Prijedlog...


23.03.2015

Obavještavamo vas da će se u PONEDJELJAK 23. marta 2015. godine sa početkom u 10:00 sati održati Prva radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.  Materijal za sjednicu (snimljen na DVD-u) možete preuzeti u zgradi Kantona Sarajevo, Press služba, kancelarija broj 108.

 

 

DNEVNI RED SJEDNICE:

1. Zastupnička pitanja i inicijative;

2. Prijedlog odluke o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo;

3. Prijedlog odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo;

...


20.03.2015

Obavještavamo vas da će sutra /petak/ 20. marta 2015. godine u 10:00 sati ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Faid Hećo održati press konferenciju. Kako je najavljeno, povod press konferencije je Izvještaj o radu Ministarstva za boračka pitanja KS u proteklom periodu.

Press konferencija će se održati u multimedijalnoj sali, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

 

            Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 


17.03.2015 do 18.03.2015

Obavještavamo vas da će se SUTRA /utorak/ 17. marta 2015. godine sa početkom u 11:00 sati održati Aktiv direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo, te da će se 18. marta 2015. godine u 11:00 sati održati Aktiv direktora srednjih škola KS, u organizaciji Prosvjetno-pedagoškog zavoda  KS. 

Kako je najavljeno, tom prilikom će biti prezentirani izvještaji o uspjehu učenika u učenju i vladanju na prvom polugodištu školske 2014./2015. godine, a nakon toga će biti upriličeni diskusija i prijedlozi za poboljšanje kvaliteta odgojno-obrazovanog rada.

Aktivi direktora osnovnih i srednjih škola će se...


12.03.2015

Obavještavamo vas da će se SUTRA /četvrtak/ 12. marta 2015. godine u 11:00 sati, u organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, održati press konferencija nakon sastanka na kojem će biti riječi o uspostavljanju socijalnog dijaloga između Sindikata i Uprave KJP „ZOI'84“.

Press konferencija će se održati u multimedijalnoj sali u prizemlju zgrade KS.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

 

 


03.03.2015

U povodu obilježavanja 01. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, obavještavamo Vas da će U NEDJELJU 01. marta 2015. godine delegacije državnog, federalnog, kantonalnog, gradskog nivoa vlasti, te boračkih udruženja i nevladinih organizacija položiti cvijeće prema sljedećem planiranom programu:

 

- u 09:00 sati polaganje cvijeća na Spomen obilježje „Vječna vatra”,

- u 09:30 sati polaganje cvijeća na mezarju „Kovači”,

- u 10:00 sati polaganje cvijeća na Spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva i

- u 10:30 sati polaganje cvijeća na Spomen park „Vraca”.

 

Nakon polaganja...