Najave

11.11.2014

Na osnovu člana 13. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - Prečišćeni tekst i 38/13) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo...


09.11.2014

Obavještavamo Vas da će U NEDJELJU 09. NOVEMBRA 2014. godine u 10:00 SATI delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra na Trgu ZAVNOBiH-a ispred broja 18, Općina Novi Grad, povodom sjećanja na učiteljicu Fatimu Gunić i njena tri učenika Adisa Mujala (1984.), Vedada Mujkanovića (1984.) i Feđu Salkića (1984.) koji su ubijeni na ovaj dan, a prije 21 godinu, u improviziranoj učionici gelerima minobacačke granate od 120 mm koja je ispaljena sa agresorskih...


10.11.2014

 

Obavještavamo vas da će u PONEDJELJAK 10. novembra 2014. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra u ulici Žrtava fašizma kod broja 12, općina Novi Grad. Na to mjesto, prije 21 godinu, sa položaja agresorske vojske iz Nedžarića ispaljene su tri granate od čijeg je dejstva smrtno stradalo devet, a ranjeno 38 naših sugrađana .

 

Ubijeni su: Elma Geko, Slavojka Govedarica, Semir Haseta, Amina Hećo, Ajdin Hodžić, Ibrahim Huskić, Vinko Lončar, Silvijo Mačorović i Božidar Šuka.

 

...


03.11.2014

Obavještavamo vas da će se U PONEDJELJAK 03. NOVEMBRA 2014. godine u 11:00 sati održati press konferencija na kojoj će biti predstavljen Projekt „Informisanje i edukacija građana, posebno starih i bolesnih, o pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevu“ te najavljen početak njegove realizacije.

 

Cilj ovog projekta je promocija socijalnih prava i pružanje usluga ovog tipa u Kantonu Sarajevo potencijalnim korisnicima koji zbog starosti i bolesti...


30.10.2014

Broj: 02-05-27435/14

Sarajevo, 27.10.2014. godine

 

...


29.10.2014

 

 Obavještavamo Vas da će se SUTRA /SRIJEDA/ 29. oktobra 2014. godine u 12:00 sati održati press konferencija povodom početka realizacije Programa sufinansiranja samozapošljavanja 262 nezaposlene osobe i Programa sufinansiranja zapošljavanja 483 pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme u Kantonu Sarajevo za 2014.godinu.

 

Za realizaciju prvog navedenog programa izdvojeno je 2.358.000 KM, a za realizaciju drugog programa 2.941.000 KM.

 

Predstavnicima medija obratit će se ministar za rad, socijalnu...


24.10.2014

 

Obavještavamo vas da će se DANAS /PETAK/ 24. oktobra 2014. godine u 12:00 sati, nakon sjednice Vlade KS, održati press konferencija povodom usvojenog Prijedloga odluke o izdavanju garancije BOR banci d.d. Sarajevo za Kantonalno javno preduzeće ZOI'84, a radi realizacije kredita iz Programa sanacije ovog preduzeća.

 Novinarima će se obratiti vršilac funkcije premijera Kantona Sarajevo Muhamed Kozadra, ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša KS Zlatko Petrović i ministar zdravstva KS Eldan...


23.10.2014

Broj: 02-05-27084/14

...


23.10.2014

Obavještavamo Vas, u skladu sa članom 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) da će se nastavak 79. sjednice Vlade Kantona Sarajevo održati u četvrtak 23.10.2014. godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 126/I, sa preostalim tačkama dnevnog reda, i to:

4. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-juni 2014. godine

Izvjestilac: ministar Nermin Pećanac

5....


21.10.2014

 

            Obavještavamo Vas da će sutra /UTORAK/ 21. OKTOBRA 2014. godine u 10:00 sati  ministar privrede Kantona Sarajevo Emir Hrenovica obići Azil za napuštene pse u Prači, a nakon toga je planiran obilazak JP „Lokom“ i Azila za pse na Ilidži – Gladno polje.   

            Iz Ministarstva privrede Kantona Sarajevo poziv su uputili ministru za prostorno uređenje i zaštitu okoliša KS Zlatku Petroviću, načelnicima općina i gradonačelniku Grada Sarajeva.

          Prijevoz za novinare je obezbijeđen, a polazak za...


21.10.2014

 Obavještavamo vas da će SUTRA /UTORAK/ 21. oktobra 2014. godine u 12:00 sati ispred „C objekta“ stambenog naselja na Rosuljama (Vogošća) ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Faid Hećo uručiti ključeve 29 novoizgrađenih stanova pripadnicima boračke populacije. Stanove u trajno vlasništvo će dobiti 11 roditelja i 14 supruga šehida-poginulih boraca, te četiri ratna vojna invalida.

Gradnju stanova finansirao je Kanton Sarajevo, putem Ministarstva za boračka pitanja, sredstvima...


17.10.2014

Obavještavamo Vas da će se u PETAK 17. OKTOBRA 2014. godine u 10:00 sati održati radionica u sklopu projekta "Podrška inkluziji".

Projekt je podržalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a njegov osnovni cilje je poboljšanje kvaliteta obrazovanja učenika sa posebnim obrazovnim potrebama - sa oštećenjima vida, u redovnom sistemu obrazovanja kroz pripremanje i edukovanje nastavnog kadra za pružanje potrebne podrške učenicima korištenjem edukativnih softvera.

Radionica će se održati u Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo,
...


11.10.2014

 

DATUM ODRŽAVANJA

Vrijeme održavanja

Mjesto održavanja

Organizator

Realizator

11.10.2014 - SUBOTA

...


10.10.2014

 

 

...

 

DATUM ODRŽAVANJA

 

Vrijeme održavanja

Mjesto održavanja

Organizator

Realizator

 

10.10.2014 – PETAK


09.10.2014

 

DATUM ODRŽAVANJA

Vrijeme održavanja

Mjesto održavanja

Organizator

Realizator

09.10.2014 - ČETVRTAK

 

Okupaciona radionica za roditelje o načinu ishrane za bolesnu djecu u toku liječenja - zatvoreno za medije

 

9.00 sati...


09.10.2014

Obavještavamo vas da će SUTRA (ČETVRTAK) 09. OKTOBRA 2014. godine u 13:30 sati vršilac funkcije premijera KS Muhamed Kozadra, ministar privrede Emir Hrenovica i direktor Direkcije za puteve KS Adem Zolj obići gradilište na Grebku, gdje se vrši rekonstrukcija i asfaltiranje dijela Magistralnog puta M 18.1 Trnovo - Ustikolina.

 

Radove realiziraju Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve KS i Ministarstvo privrede - Uprava za šumarstvo.

 

Za zainteresirane predstavnike medija prijevoz je obezbijeđen, a polazak je...


09.10.2014

Obavještavamo vas da će SUTRA (ČETVRTAK) 09. OKTOBRA 2014. godine u 10:30 sati vršilac funkcije premijera Kantona Sarajevo Muhamed Kozadra i direktor Direkcije za puteve KS Adem Zolj svečano otvoriti pothodnik na Stupskoj petlji (ulazak u autobuski terminal - Stup - ulaz u pothodnik).

 

 

Puštanjem u funkciji ovog pothodnika pješaci će moći na bezbjedan način doći do terminala i tramvajske stanice na lokalitetu Stupske petlje.

...

08.10.2014

Obavještavamo vas da će se SUTRA (SRIJEDA) 08. OKTOBRA 2014. godine u 14:00 sati održati demonstracija rada šumskog traktora namijenjenog za gašenje šumskih požara na nepristupačnim lokacijama na Velikom polju na Igmanu.

 

Sredstva za nabavku pomenutog traktora obezbijedili su: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Kantonalna uprava civilne zaštite.

 

Planirano je da se prije navedene aktivnosti prisutnim obrate ministar prostornog uređenja...


08.10.2014

 

DATUM ODRŽAVANJA

Vrijeme održavanja

Mjesto održavanja

Organizator

Realizator

08.10.2014 - SRIJEDA

Dječije...


07.10.2014

Operativni program aktivnosti koji će se realizovati u okviru „Dječije nedjelje“ u Kantonu Sarajevo 2014. godine

 

...

DATUM ODRŽAVANJA

Vrijeme održavanja

Mjesto održavanja

Organizator

Realizator