Najave

02.05.2015 do 03.05.2015

Obavještavamo Vas da su u SUBOTU i NEDJELJU 02. i 03. maja 2015. godine, u okviru prvog i drugog dana manifestacije Dani Kantona Sarajevo, planirane sljedeće aktivnosti i događaji:

-U subotu 02. maja 2015. godine povodom obilježavanja Dana Kantona Sarajevo  i 23. godišnjice bitke za odbranu  Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, delegacija Kantona Sarajevo u sastavu: predsjedavajući Skupštine Sejo Bukva, premijer Elmedin Konaković, ministar za boračka pitanja Muharem Fišo, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Karolina Karačić i ministar prostornog...


28.04.2015

Obavještavamo Vas da će SUTRA /UTORAK/ 28. aprila 2015. godine u 12:30 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković sa ministrima komunalne privrede i infrastrukture i unutrašnjih poslova KS Senadom Hasanspahićem i Predragom Kurtešom posjetiti Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove nalazi se u ulici Dalmatinska 2/1.

Molimo vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe, kako bi uzeli izjave učesnika nakon sastanka te Vaših kamermana i fotoreportera koji će slikom zabilježiti njegov početak.


29.04.2015

            Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 29. APRILA 2015. godine sa početkom u 10:00 sati održati Druga radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

DNEVNI RED SJEDNICE:

 

1. Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo;

3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem...


27.04.2015

Obavještavamo Vas da će se U PONEDJELJAK 27. aprila 2015. godine u 12:00 sati, u organizaciji Fonda za izgradnju stanova za porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe Kantona Sarajevo, održati polaganje kamena temeljca za izgradnju objekta O-3D u naselju Rosulje, općina Vogošća kojem će prisustvovati premijer i članovi Vlade KS, rukovodstvo Skupštine KS te šefovi klubova zastupnika u SKS.

 

Za sve zainteresirane predstavnike medija prijevoz je osiguran, a polazak planiran za 11:30 sati ispred zgrade Kantona Sarajevo. Molimo vas da vašu...


27.04.2015

Obavještavamo Vas da će U PONEDJELJAK 27. aprila 2015. godine u 10:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministar komunalne privrede i infrastrukture KS Senad Hasanspahić posjetiti Kantonalno javno komunalno preduzeće „Rad“.

 

Uprava KJKP „Rad“ nalazi se u ulici Paromlinska 57.

 

Molimo vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe, kako bi uzeli izjave učesnika nakon sastanka te Vaših kamermana i fotoreportera koji će slikom zabilježiti njegov početak.


23.04.2015

Broj: 02-05-7331/15                                                                                                            
Sarajevo, 22.04.2015. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

S A Z I V A M

Šestu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 23.04.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u  12,00 sati.
Za sjednicu...


23.04.2015

Obavještavamo Vas da će se nastavak Pete sjednice Vlade Kantona Sarajevo održati u četvrtak, 23.04.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

 

                                                                D N E V N I   R E D

 

                                                                     Iz nadležnosti Skupštine

 

           1. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2014. godine

             Izvjestilac: ministar Jasmin Helebić

            2. Prijedlog odluke o stavljanju dobra baštine...


22.04.2015

Obavještavamo vas da će SUTRA /SRIJEDA/ 22. aprila 2015. godine u 11:00 sati ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo i predsjednik Udruženja "Ratnih vojnih invalida Općine Ilidža" Esad Delić potpisati Ugovor o finansiranju/sufinansiranju programa i projekata kantonalnih i drugih boračkih udruženja, odnosno udruženja od interesa za boračku populaciju Kantona Sarajevo.

Potpisivanje Ugovora održat će se u prostorijama RVI Stari Bazen "Izvor Bosne" na Ilidži (ul Hrasnička cesta bb).

Ovom prilikom predstavnici navedenog udruženja informisat će prisutne o realizaciji kreditnih...


22.04.2015

Obavještavamo vas da će SUTRA /SRIJEDA/ 22. APRILA 2015. godine u 15:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, ministar komunalne privrede i infrastrukture KS Senad Hasanspahić i zastupnik u Skupštini KS Mario Vukasović posjetiti KJKP „Park“.

Sjedište KJKP „Park“ je u ulici Patriotska liga 58 (Pionirska dolina).

         

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 


22.04.2015

Obavještavamo vas da će SUTRA /SRIJEDA/ 22. APRILA 2015. godine u 08:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković sa ministrom pravde i uprave KS Enverom Smajkanom i ministrom saobraćaja KS Mujom Fišom posjetiti Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo.

 

Sjedište Tužilaštva je u ulici Radićeva broj 6.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 


21.04.2015

 

            Obavještavamo Vas da će sutra u /UTORAK/ 21. APRILA 2015. godine sa početkom u 11:00 sati održati prezentacija projekta: „Izrada Registra emisija u zrak za 2013.godinu i određivanje kategorija kvaliteta zraka za područje Kantona Sarajevo“.

 

            Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša je, putem Centra za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj (CETEOR) iz Sarajeva, obezbijedilo ažuriranje Registra (Katastra) emisija u zrak za područje Kantona Sarajevo za 2013.godinu, a shodno obavezama propisanim Zakonom o zaštiti zraka («Službene novine FBiH» broj 33/03 i 4/...


21.04.2015

Obavještavamo Vas da će se SUTRA /UTORAK/ 21. aprila 2015. godine premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković sa resornim ministricama rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica te zdravstva Karolinom Karačić i Emirom Tanović – Mikulec posjetiti Službu za zapošljavanje KS i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS).

 

Posjete su planirane u sljedećim terminima:

-u 10:00 sati posjeta Službi za zapošljavanje KS - ulica Đoke Mazalića br. 3;

-u 14:00 sati posjeta Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu – ulica Bolnička 25 – zgrada Dijagnostike i poliklinike (DIP-a).

 

Pozivamo...


22.04.2015

Obavještavamo Vas da će u SRIJEDU 22. aprila 2015. godine u 11:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na spomen obilježje i mezare šest beba na gradskom groblju „Vlakovo“, a koje su prije osam godina tragično stradale u požaru u Dječijem domu „Bjelave“.

Tog kobnog 22. aprila 2007. godine živote su izgubili najmlađi štićenici Dječijeg doma „Bjelave“ Medina Bostandžija, Al`dina-Dalal Akmadžić, Amin Čustović, Džemal Šabanović, Faik Krasnići i Damir Pejanović, dok je 18 djece teže i lakše povrijeđeno.

 

Molimo vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

 


20.04.2015

Obavještavamo vas da će u PONEDJELJAK 20. APRILA 2015. godine u 13:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministri za obrazovanje, nauku  i mlade te kulturu i sport Elvir Kazazović i Samer Rešidat posjetiti Sindikat srednjeg obrazovanja.

 

           

     Sjedište Sindikata srednjeg obrazovanja  je u ulici Alipašina broj 9/III.

 

               Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.


16.04.2015

Obavještavamo Vas da će SUTRA /ČETVRTAK/ 16. APRILA 2015. godine u 11:00 sati predstavnici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Zavoda zdravstvenog osiguranja KS uručiti invalidska kolica na mehanički pogon za 63 člana Udruženja ratnih vojnih invalida paraplegičara KS i jedna specijalna invalidska kolica za člana ovog Udruženja Borisa Rajkovića.

Uručenje kolica će biti upriličeno u službenim prostorijama Udruženja ratnih vojnih invalida paraplegičara Kantona Sarajevo, u ulici Grbavička br. 8.

 

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

 


16.04.2015

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

 

Petu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 16.04.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

                                                                                                                        D N E V N I   R E D

...

16.04.2015

Obavještavamo Vas u skladu sa članom 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14  - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) da će se nastavak Četvrte sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 16.04.2015. godine sa početkom u 10,30 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I,  na kojem će se razmatrati  preostale tačke utvrđenog dnevnog reda, i to:

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

           - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju.        

               Izvjestilac:  ministar Elvir Kazazović

...

16.04.2015

Obavještavamo Vas da će SUTRA /ČETVRTAK/ 16. aprila 2015. godine Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Inzko posjetiti Kanton Sarajevo. Ova posjeta je planirana u okviru niza sličnih posjeta svim kantonima, a nakon formiranja vlasti na osnovu rezultata Opštih izbora 2014. godine.

            Planiran je sljedeći raspored sastanka:

- od 09:00 do 10:30 sati – sastanak sa premijerom KS Elmedinom Konakovićem (sala 115);

- od 10:30 do 10.45 sati – obraćanje predstavnicima medija premijera Konakovića i Visokog predstavnika Inzka ispred sale 100 na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo;

...


15.04.2015

Obavještavamo vas da će SUTRA /SRIJEDA/ 15. APRILA 2015. godine u 10:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministar privrede KS Muharem Šabić posjetiti Kantonalno javno preduzeće Centar Skenderija.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 


14.04.2015

Obavještavamo vas da će SUTRA /UTORAK/ 14. aprila 2015. godine sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministri u Vladi KS održati radni sastanak sa načelnicima sarajevskih općina. Sastanak će se održati u sali 129, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Snimanje kadrova i fotografija sa sastanka je planirano u 14:30 sati, dok su izjave za medije planirane nakon sastanka.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.