Najave

18.06.2015

Obavještavamo vas da će u četvrtak  18. juna 2015. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra u atriju Osnovne škole „Skender Kulenović“,  ulica Bulevar Mimar Sinana bb na Dobrinji.

Na taj dan, prije 20 godina oko 11:40 sati, sa agresorskih položaja u Nedžarićima ispaljena je granata kalibra 120 mm koja je pogodila zgradu škole i tom prilikom usmrtila sedmero Dobrinjaca koji su čekali u redu za vodu. Njih 12 je tom prilikom ranjeno.

Smrtno su stradali: Kenan Čizmić, Rešad Imamović, Izet Kadić, Nura i Safet Lončar, Sulejman Mehmedović i Bahrija Sijerčić....


16.06.2015

Obavještavamo vas da će se danas 16. juna 2015. godine /UTORAK/ u 16:30 sati održati potpisivanje Ugovora o izradi I faze regulacionog plana « Sportsko rekreacionog centra Bjelašnica – Donja Grkarica-Prečko polje-Kolijevka » između Općine Trnovo, kompanije BUROJ PROPERTY DEVELOPMENT iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Potpisivanje Ugovora je rezultat pregovora između predstavnika Općine Trnovo i kompanije BUROJ PROPERTY DEVELOPMENT, a vezano za izgradnju integrisanog turističkog grada na području općine Trnovo u čiju realizaciju će se uložiti 930...


16.06.2015

Obavještavamo vas da će se danas 16. juna 2015. godine /UTORAK/ u 10:00 sati održati Okrugli sto na temu "Jačanje kapaciteta institucija Kantona Sarajevo u borbi protiv korupcije". Osnovni cilj Okruglog stola je prezentacija i diskusija u okviru dvije tematske sesije konceptualno fokusirane na uspostavu sistema za sprečavanje korupcije na nivou institucija Kantona Sarajevo i strategiju Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije.

Aktivno učešće na Okruglom stolu očekuje se od strane najviših predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti, pravosudnih institucija Kantona Sarajevo, kao i delegacije...


16.06.2015

Obavještavamo vas da će SUTRA 16. juna 2015. godine /UTORAK/ u 10:00 sati ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Mujo Fišo i direktor Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA Ševkija Okerić održati sastanak na temu realizacije projekta "Informacioni sistem za putnike u Jadranskoj regiji 'TISAR'".

Cilj realizacije projekta je uspostava informatičke platforme gdje bi se objedinili podaci iz javnog prevoza i podaci za planiranje putovanja koji bi bili dostupni na jezicima IPA zemalja. Ministarstvo saobraćaja KS, uz podršku SERDA-e, radi na uspostavljanju lokalnog putničkog planera koji će...


17.06.2015

Obavještavamo vas da će se U SRIJEDU 17. JUNA 2015. godine sa početkom u 10:00 sati održati Četvrta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

DNEVNI RED SJEDNICE:

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo-skraćeni postupak;

3. Prijedlog zakona o zakupu stana sa Izvještajem o provedenoj...


15.06.2015

Obavještavamo vas da će 15. juna 2015. godine /PONEDJELJAK/ u 10:00 sati ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Mujo Fišo, gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić i načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić potpisati Sporazum o realizaciji projekta ugradnje zvučne signalizacije i taktilnih traka za slijepe i slabovidne osobe na području Općine Novi Grad.

Ovim sporazumom realizuje se Projekt ugradnje zvučne signalizacije i taktilnih traka za slijepe i slabovidne osobe, tj. osiguravaju se uslovi nezavisnog kretanja osoba sa invaliditetom na području Općine Novi Grad. Za realizaciju Sporazuma izdvojit će...


12.06.2015

Obavještavamo Vas da će se nastavak Osme sjednice Vlade Kantona Sarajevo održati u petak 12. juna 2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12:00 sati.


11.06.2015

Obavještavamo vas da će se SUTRA /ČETVRTAK/ 11. JUNA 2015. godine u 10:00 sati u okviru aktivnosti Stručnog tima Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo za izradu strategije zapošljavanja pripadnika boračke populacije održati savjetovanje o temi "Projekt osnivanja boračkih zadruga". Organizator savjetovanja je Ministarstvo za boračka pitanja KS.

Planirano je da se na savjetovanju obrate ministar za boračka pitanja Muharem Fišo i premijer KS Elmedin Konaković te predstavnici braniteljskih zadruga "Domovina" iz Mostara i "Eko Konavle" iz Čilipa kao i Saveza brigadnih udruženja Prvog...


12.06.2015

Obavještavamo vas da će u PETAK 12. juna 2015. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra na mezarju Budakovići. Na tom mjestu prije 22 godine, granatom ispaljenom s agresorskih položaja ubijeno je 10 Sarajlija, dok su klanjali dženazu Fadili Karšić, a troje ih je teže i lakše ranjeno.

Živote su izgubili: Edhem Borovina, Salko Bradić, Osman Curić, Asim Džaferović, Amir Džanko, Asim Konaković, Sejdalija Kurtić, Kasim Pintol, Smail Sarač i Began Sarajkić.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 


11.06.2015

Obavještavamo vas da će se nastavak Osme i Devete sjednice Vlade Kantona Sarajevo održati u četvrtak 11. juna 2015. godine sa početkom u 10:00 sati u zgradi Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I na kojem će se razmatrati  preostale tačke utvrđenog dnevnog reda.


05.06.2015

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

 

Devetu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u petak, 05.06.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Sedme sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika Vlade...


05.06.2015

Obavještavamo vas da se za SUTRA /PETAK/ 05. juna 2015. godine u 10:00 sati najavljeno potpisivanje Sporazuma o realizaciji projekta ugradnje zvučne signalizacije i taktilnih traka za slijepe i slabovidne osobe na području Općine Novi Grad ODGAĐA .

O novom terminu potpisivanja Sporazuma bićete blagovremeno informisani.

 


04.06.2015

Obavještavamo vas da će se SUTRA /ČETVRTAK/ 04. maja 2015. godine održati svečana dodjela diploma najuspješnijim učenicima osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo sa Kantonalnog takmičenja.

Svečanost će se održati u u Bošnjačkom institutu – Fondaciji Adil Zulfikarpašić sa početkom u 13:00 sati i trajat će do 14:00 sati.

 

Molimo vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

 

 


03.06.2015

Obavještavamo Vas da će U SRIJEDU 03. JUNA 2015. godine sa početkom u 10:00 sati u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra biti izvedena prva od sedam planiranih predstava "Imamo učiteljicu za čistu peticu" za prve razrede svih osnovnih škola Kantona Sarajevo.

Predstava je dio projekta "Moja prva predstava" koju finansira Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo. Prvi dan će se odigrati pet predstava, a drugi dan preostale dvije, tako da će predstavu ukupno pogledati oko 4000 prvačića.

Planirano je da se prije izvođenja prve predstave prisutnim mališanima obrati ministar kulture i...


04.06.2015

Obavještavamo Vas da će se u ČETVRTAK 04.juna 2015. godine sa početkom u 10:00 sati održati nastavak Treće radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo.

Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.

Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

Preostale tačke Dnevnog reda su:

11.Izvještaji o radu i financijskom poslovanju JU iz oblasti zdravstva:

a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2014. godinu, sa odlukama Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja,...


02.06.2015

Obavještavamo Vas da će U UTORAK 02. JUNA 2015. godine u 09:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministar komunalne privrede i infrastrukture Senad Hasanspahić posjetiti KJKP "Tržnice - pijace".

Sjedište KJKP "Tržnice - pijace" nalazi se u ulici Mula Mustafe Bašeskije 4a.

 

Molimo vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe, kako bi uzeli izjave učesnika nakon sastanka te Vaših kamermana i fotoreportera koji će slikom zabilježiti njegov početak.

 

 

 


01.06.2015

Obavještavamo Vas da će U PONEDJELJAK 01. JUNA 2015. godine u 11:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, ministrica zdravstva KS Emira Tanović – Mikulec i ministar finansija KS Jasmin Halebić posjetiti Javnu ustanovu Opću bolnicu „Prim. dr. Abdulah Nakaš“.

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ nalazi se u ulici Kranjčevićeva 12.

 

Molimo vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe, kako bi uzeli izjave učesnika nakon sastanka te Vaših kamermana i fotoreportera koji će slikom zabilježiti njegov početak.


01.06.2015

 

Obavještavamo Vas da će u PONEDJELJAK 01. JUNA 2015. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na parking prostoru između Trga djece Dobrinje i ulice Grada Bakua.

Na tom mjestu je prije 22 godina, usljed rasprskavajućeg dejstva granate ispaljene sa agresorskog položaja za vrijeme održavanje bajramskog turnira u malom nogometu poginulo 15, a teže i lakše ranjeno 80 lica.

Tog dana ubijeni su: Atif Bajraktarević, Mirza Deljković, Alija Godinjak, Alija Gojak, Adnan Mirvić, Kemal Mulaahmetović, Dragan Osadčij, Refik Ramić, Jusuf Razić, Munir Sabanić, Adel Selmanović,...


28.05.2015

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

 

Osmu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 28.05.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati

Za sjednicu predlažem

 

D N E V N I   R E D

 

Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Šeste sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika Vlade Kantona...


26.05.2015

Obavještavamo Vas da će SUTRA /UTORAK/ 26. MAJA 2015.godine u 13:00 sati ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović i direktor JP „Olimpijski bazen Otoka“ Avdija Hasanović potpisati Protokol o realizaciji Projekta škole plivanja za učenike četvrtih razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo.

Ovim Protokolom se omogućava sistemska implementacija odredbi Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, a koje se tiču obaveznog dijela škole plivanja u okviru nastavnog plana i programa predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj.

Ministarstvo će za realizaciju ovog projekta izdvojiti...