Najave

17.07.2015

Obavještavamo vas da će u PETAK 17. jula 2015. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na spomen ploču žrtvama masakra kod Osnovne škole ”Hilmi ef.Šarić” u Tarčinu, Općina Hadžići.

Na tom mjestu, prije 22 godine, granata ispaljena sa agresorskih položaja usmrtila je sedam osoba, dok ih je šest ranjeno.

Tog kobnog dana ubijeni su: Adnan Aleta, Almasa Aleta, Omer Horman, Sanela Horman, Mustafa Nevesinjac, Mujo Svraka i Tanja Šiniković.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 


15.07.2015

Obavještavamo Vas da će SUTRA /SRIJEDA/ 15. JULA 2015. godine, povodom završetka radova na projektu “Regulacija rijeke Misoče u Ilijašu” ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić posjetiti Općinu Ilijaš. Tom prilikom, sastat će se sa načelnikom ove općine Akifom Fazlićem sa kojim će razgovarati o stanju privrede u ovoj općini, prije svega u poljoprivredi, vodoprivredi i šumarstvu.

Projekt “Regulacija rijeke Misoče u Ilijašu” započet je 2005. godine i izvođen je fazno. Njegovom realizacijom od poplava i štetnog djelovanja voda zaštićen je most na magistralnom putu Sarajevo-Ilijaš,...


12.07.2015

Obavještavamo vas da će u NEDJELJU 12. jula 2015. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra u ulici Hakije Turajlića do broja 39, na Dobrinji. Na tom je mjestu, prije 22 godine, granata ispaljena sa agresorskih položaja usmrtila 13 Sarajlija dok su čekali u redu za vodu. Od eksplozivnog dejstva granate tada je ranjeno još 14 naših sugrađana.

Ubijeni su: Ilham Jelovac, Ajdin Kirlić, Ljiljana Matić, Nedžiba Mehonić, Rahima Mehonić, Sedajeta Mehonić, Dragica Mićanović, Sulejman Selimović, Zoran Simić, Enisa Talić, Ibro Talić, Jasna Tvrtković i Stela...


09.07.2015

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14  - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 11. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 09.07.2015. godine sa početkom u 12,30 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I.

P R E M I J E R

Elmedin Konaković


08.07.2015

Obavještavamo vas da će SUTRA /srijeda/ 08. jula 2015. godine u  14:00 sati ministar privrede KS Muharem Šabić uručiti ugovore predstavnicima sedam lovačkih društava s područja Kantona Sarajevo o dodjeli sportsko-privrednih lovišta u zakup na period od 10 godina.

Prema tim ugovorima,  Lovačkom društvu “Zec“ Ilijaš dodijeljeno je u zakup Lovište “Paljevo”, a Lovačkom društvu “Srednje” Srednje Lovište “Lipnik”. Lovište “Kremeš” dodjeljeno je Lovačkoj organizaciji “Lane” Vogošća, Lovište “Rakovica - Hrasnica” Lovačkom društvu “Igman” Ilidža, Lovište “Crna Rijeka – Presjenica – Rakitnica”...


03.07.2015

Obavještavamo vas da će SUTRA /PETAK/ 03. jula 2015. godine u 11:00 sati, u povodu 100 dana od imenovanja Vlade Kantona Sarajevo kojom predsjedava premijer Elmedin Konaković, biti upriličena press konferencija na kojoj će se sumirati rezultati rada u protekla tri mjeseca.

Press konferencija će se održati u multimedijaloj sali, u prizemlju zgrade KS.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 


02.07.2015

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

 

11. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 02.07.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 13,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Osme, Devete, Druge vanredne, Treće vanredne i Četvrte vanredne sjednice Vlade...


02.07.2015

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14  - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 10. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 02.07.2015. godine sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I,  na kojem će se razmatrati  preostale tačke utvrđenog dnevnog reda.

 

P R E M I J E R

Elmedin Konaković


01.07.2015

Obavještavamo vas da će SUTRA /SRIJEDA/ 01. jula 2015. godine u 12:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković sa resornim ministrima prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, te komunalne privrede i infrastrukture Čedomirom Lukićem i Senadom Hasanspahićem posjetiti lokaciju na kojoj se odvijaju intenzivni radovi na obnovi postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Butilama.

Pozivamo Vas da se pridružite obilasku koji ima za cilj upoznavanje sa tokom realizacije Ugovora za rekonstrukciju i dogradnju postrojenja potpisanog 15. januara 2014. godine sa izvođačem J.V „Unioninvest...


29.06.2015

Obavještavamo Vas da će se U PONEDJELJAK 29. JUNA 2015. godine u 11:00 SATI održati potpisivanje Protokola o saradnji između Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i MECSEKERDŐ ZRT - Zatvorenog dioničkog društva za šumarstvo u vlasništvu Ministarstva poljoprivrede Mađarske (županija Baranja).

Protokol će potpisati ministar Muharem Šabić i generalni direktor navedenog društva Laslo Kesi.

Planirano je da potpisivanju Protokola prisustvuju i premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, vanjsko-trgovinski ataše Ambasade Mađarske u Bosni i Hercegovini Péter Hetei, pomoćnik direktora Agencije za...


29.06.2015

 

POZIV MEDIJIMA

 

Obavještavamo vas da će se u PONEDJELJAK 29. JUNA 2015. godine sa početkom u 10:00 sati održati nastavak četvrte radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

PREOSTALE TAČKE ČETVRTE RADNE SJEDNICE:

 

 

6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturne baštine;

7. Nacrt “B faze” izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine sa Nacrtom odluke...


25.06.2015

Broj: 02-05-18376/15                                                                                                           

Sarajevo, 24.06.2015. godine

 

O B A V I J E S T

            Obavještavamo Vas da će se nastavak 10. sjednice Vlade Kantona Sarajevo održati u četvrtak, 25.06.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12,00 sati.

 

...


26.06.2015

Obavještavamo vas da će u PETAK 26. JUNA 2015. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra u ulici Bakarevića kod broja 5 (MZ Bistrik) u znak sjećanja na sedmoro ubijene djece.

Na tom mjestu, prije 22 godine, od eksplozivnog dejstva granate ispaljene s agresorskih položaja  smrtno su stradali: Nihada Ćatić, Velida Muftić, Senad Pliska, Almir Poturić, Sanjin Rustempašić, Sinanudin Šećerović i Belma Zijadić.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 


24.06.2015

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 24. JUNA 2015. godine sa početkom u 10:00 sati održati četvrta hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

Nakon okončanja četvrte hitne sjednice, Skupština KS će nastaviti sa radom četvrte radne sjednice.

 

 

 

DNEVNI RED ČETVRTE HITNE SJEDNICE:

 

1. Prijedlozi odluka o razrješenju predsjednika i članova skupština KJKP, KJP i JP;

2. Prijedlozi odluka o imenovanju vršilaca...


22.06.2015

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

                                                                                                       S A Z I V A M

10. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u ponedjeljak, 22.06.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći
 ...


19.06.2015

Obavještavamo vas da će SUTRA /petak/ 19. juna 2015. godine u 18:00 sati u povodu nastupajućih ramazanskih dana ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo podijeliti ramazanske pakete socijalno najugroženijim pripadnicima boračke populacije sa područja Kantona Sarajevo.

Organizator podjele paketa je resorno ministarstvo u saradnji sa udruženjem Istanbul (Istanbul edukaciono-kulturni centar).

 

Podjela će se izvršiti u amfiteatru Memorijalnog centra Kovači (Širokac br.22).

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 


19.06.2015

Obavještavamo Vas da će sutra u /PETAK/ 19. JUNA 2015. godine u 11:00 sati ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović održati konferenciju za medije povodom završetka provođenja eksterne mature za učenike koji su završili devete razrede u školskoj 2014/2015.godini.

Press konferencija će biti održana u multimedijalnoj sali, koja se nalazi u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

 

 

 Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.


18.06.2015

Obavještavamo Vas da će sutra u /ČETVRTAK/ 18. JUNA 2015. godine u 11:30 sati ambasador Savezne Republike Njemačke u BiH Christian Hellbach, ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović i direktor Gimnazije Obala Benjamin Hedžić održati konferenciju za medije na kojoj će predstaviti projekt uvođenja nastave na njemačkom i bosanskom jeziku u ovoj gimnaziji.

Od naredne školske godine u Gimnaziji Obala učenici će nastavu moći pohađati i bilingvalno, na njemačkom i bosanskom jeziku, što će im olakšati učenje stranih jezika i otvoriti mogućnosti studiranja u jednoj od zemalja...


18.06.2015

Obavještavamo Vas da će sutra u /ČETVRTAK/ 18. JUNA 2015. godine u 11:30 sati ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lice i izbjeglice Kantona Sarajevo Karolina Karačić prisustvovat će polaganju kamena temeljca za izgradnju zgrade Kantonalne javna ustanove „Porodično savjetovalište“.

Kamen temeljac će biti položen iza zgrade Doma zdravlja „Omer Maslić“, u ulici Bihaćka bb.

 

                       Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.


17.06.2015

Na osnovu člana 13. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - Prečišćeni tekst i 38/13), člana 18. stav 2.  i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

                                                                                                        

                                                                                                          S A Z I V A M

Drugu vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu, 17.06.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo...