Najave događaja

Dnevni red nastavka 76.sjednice Vlade KS

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 76. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 23.03.2017. godine sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke dnevnog reda, i to:

Iz nadležnosti Skupštine

Dnevni red 76.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-10908/17 Sarajevo, 14.03.2017. godine Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

76. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 16.03.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12,30 sati.

Dnevni red nastavka 75.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 75. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak, 16.03.2017. godine sa početkom u 11,30 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke utvrđenog Dnevnog reda, i to:

Iz nadležnosti Vlade

Sastanak s ciljem usaglašavanja teksta Akcionog plana mjera i aktivnosti unapređenja naplate komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo-poziv medijima

Obavještavamo vas da će se SUTRA /PETAK/ 10. marta 2017. godine sa početkom u 09:00 sati na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo, u sali 129, održati sastanak s ciljem usaglašavanja teksta Akcionog plana mjera i aktivnosti unapređenja naplate komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo, koji je izradilo Ministarstvo pravde i uprave KS.