Najave događaja

U srijedu 31. radna sjednica Skupštine KS-poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 05. jula 2017. godine sa početkom u 10:00 sati održati 31. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

                                                                                                                           DNEVNI RED:

Delegacija KS u ponedjeljak će položiti cvijeće na mjesto masakra u ulici Bakarevića-poziv medijima

Obavještavamo vas da će u PONEDJELJAK 26. juna 2017. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra u ulici Bakarevića kod broja 5 (MZ Bistrik), u znak sjećanja na sedmero ubijene djece.

Na to mjesto, prije 24 godine, sa agresorskih položaja ispaljena je granata od čijeg su eksplozivnog dejstva preminuli: Nihada Ćatić, Velida Muftić, Senad Pliska, Almir Poturić, Sanjin Rustempašić, Sinanudin Šećerović i Belma Zijadić.

Dnevni red 87. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

87. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 22.06.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Dodjela diploma najuspješnijim osnovcima i srednjoškolcima na kantonalnim takmičenjima - poziv medijima

Obavještavamo vas da će SUTRA /ČETVRTAK/ 22. juna 2017. godine sa početkom u 12:00 sati biti upriličena svečanost zajedničke dodjele diploma učenicima osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo koji su bili najuspješniji na kantonalnim takmičenjima u školskoj 2016/2017. godini, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Prosvjetno-pedagoškog zavoda.

Dodjela diploma bit će upriličena u Centru za kulturu KS-Organizaciona jedinica: Bosanski kulturni centar (ulica Branilaca Sarajeva broj 24).

Dnevni red nastavka 86. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 86. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u srijedu 21.06.2017. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke dnevnog reda, i to:

 

Iz nadležnosti Skupštine

Potpisivanje Sporazuma o podjeli troškova na realizaciji Projekta: „Zeleni ekonomski razvoj“ i aktivnosti: „Povećanje energetske efikasnosti javnih objekata u Kantonu Sarajevo“ u vrijednosti od 1,2 miliona KM - poziv medijima

Obavještavamo vas da će SUTRA /SRIJEDA/ 21. JUNA 2017. godine u 09:30 sati ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić i zamjenik rezidentne predstavnice Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH Sukhrob Khoshmukhamedov potpisati Sporazum o podjeli troškova na Projektu: „Zeleni ekonomski razvoj“, u dijelu koji se odnosi na aktivnost: „Povećanje energetske efikasnosti javnih objekata u Kantonu Sarajevo“.

Delegacija Kantona Sarajevo položit će cvijeće na mjesto masakra kod Osnovne škole "Skender Kulenović" - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će u NEDJELJU 18.06.2017. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na spomen obilježje ispred Osnovne škole "Skender Kulenović" na Dobrinji.

Na to mjesto je prije 22 godine sa agresorskih položaja ispaljena granata od koje je poginulo sedmero, a lakše i teže ranjeno 12 naših sugrađana.

Ubijeni su: Kenan Čizmić,Rešad Imamović, Izet Kadić, Nura Lončar, Safet Lončar, Sulejman Mehmedović i Bahrija Sijerčić.

Dnevni red 86.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-21160/17 Sarajevo,

13.06.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16) S A Z I V A M 86. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 15.06.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red nastavka 85.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Sarajevo, 13.06.2017. godine

PREDMET: Obavijest za nastavak 85. sjednice Vlade Kantona Sarajevo Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 85. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak, 15.06.2017. godine sa početkom u 11,30 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke utvrđenog Dnevnog reda, i to:

Dnevni red nastavka 84. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-20150/17
Sarajevo, 13.06.2017. godine 

PREDMET: Obavijest za nastavak 84. sjednice Vlade Kantona Sarajevo Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 84. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak, 15.06.2017. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke dnevnog reda, i to:

Iz nadležnosti Vlade: