Vlada Kantona Sarajevo

Najave

04.02.2016

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

 

30. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 04.02.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

                                                   D N E V N I   R E D

Iz nadležnosti Skupštine

 

            1. Izvještaj o utrošku...


04.02.2016

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14  - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 29. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 04.02.2016. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke dnevnog reda, i to:

            - Prijedlog uredbe o broju zamjenika pravobranioca Kantona Sarajevo

               Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

            - Izvještaj o realizaciji Odluke o kategoriji lica...


04.02.2016

Obavještavamo vas da će u ČETVRTAK 04. februara 2016. godine u 11:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra u ulici Oslobodilaca Sarajeva kod broja 8, u naselju Dobrinja.  Na ovaj dan, prije 22 godine, oko 11:25 sati sa agresorskih položaja u Lukavici ispaljene su tri minobacačke granate kalibra 120 mm od čijeg je rasprskavajućeg dejstva smrtno stradalo devet a teže i lakše ranjeno 16 naših sugrađana.

 Ubijeni su: Seida Baličevac, Osman Hebibović, Emin Kolar, Enver Mustagrudić, Muškija Pribinja, Mirsad i Selima Spahić, Aiša Šito i Jadranka Tendžera.

 

Molimo vas...


01.02.2016

Obavještavamo vas da će se DANAS 01. februara 2016. godine u 09:55 sati, ispred sale 100 na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo, zastupnici u Skupštini i ministri u Vladi Kantona Sarajevo obratiti saopštenjem za javnost.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 


01.02.2016

Obavještavamo Vas da će se u /PONEDJELJAK/ 01. FEBRUARA 2016. godine sa početkom u 10:00 sati održati 11. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.

 

Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

DNEVNI RED

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo (skraćeni postupak);

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o...


29.01.2016

Obavještavamo Vas da će se sutra /PETAK/ 29. JANUARA 2016. godine sa početkom u 09:30 sati održati edukacija na temu „Jačanje antikorupcijskih kapaciteta u institucijama Kantona Sarajevo“.

Ovu edukaciju organizuje Tim za monitoring i koordinaciju provođenja Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine i Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.

Podršku organizaciji ove edukacije je dala i Ambasada Kraljevine Norveške, kroz realizaciju projekta...


28.01.2016

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

S A Z I V A M

29. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 28.01.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći
 
D N E V N I   R E D

    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 22. i 28. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika Vlade...


22.01.2016

Obavještavamo vas da će SUTRA /PETAK/ 22. januara 2016. godine u 10:00 sati biti predstavljene nove stalne muzejske postavke na lokaciji Spomeničkog kompleksa Tunela D-B u ulici Tuneli broj 1 (kuća Kolara) te održane promocije audio vodiča i vodiča Spomeničkog kompleksa Tunela D-B za slijepa i slabovidna lica na Brajevom pismu.

Iako je Spomenički kompleks Tunel D-B impresivan objekt, korištenje audio vodiča i vodiča za slijepa i slabovidna lica upotpunit će doživljaj turista i omogućiti stvaranje cjelovite slike o historijskom i kulturnom značaju Tunela D-B, povećavajući na taj način...


22.01.2016

Obavještavamo Vas da će u PETAK 22. januara 2016. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra u ulici Bosanska kod broja 4 (naselje Alipašino polje "C" faza), u znak sjećanja na ubijene sarajevske mališane.

Na to mjesto su 22. januara 1994. godine pale tri minobacačke granate od čijih je eksplozivnih dejstava smrtno stradalo šestero djece i šestero ih je još ranjeno, dok su se sankali.

Ubijeni su: Indira Brković (1982), Jasmina Brković (1989), Mirza Dedović (1986), Danijel Jurenić (1983), Nermin Rizvanović (1981) i Admir Subašić (1986).

 

Molimo Vas da...


20.01.2016

Obavještavamo Vas da će se sutra u /SRIJEDU/ 20. JANUARA 2016. godine sa početkom u 10:00 sati u organizaciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, a u saradnji sa BIHAMK-om održati prezentacija Projekta: ''Analiza uticaja cestovnog saobraćaja na kvalitet životne sredine u Kantonu Sarajevo sa prijedlogom mjera za poboljšanje''.

Radi se o Projektu odobrenom u okviru Javnog poziva za dodjelu namjenskih sredstava Federalnog fonda za zaštitu okoliša koja pripadaju Kantonu, početkom 2015.godine, koji ima za cilj da se, uz prikaz stanja cestovnog saobraćaja (kvantitativno i...


15.01.2016

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

S A Z I V A M

17. vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u petak, 15.01.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 9,30 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
D N E V N I   R E D

    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 25., 26. redovne  i 16. vanredne sjednice i Vlade Kantona Sarajevo, u...


18.01.2016

Obavještavamo vas da će u PONEDJELJAK 18. januara 2016. godine ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Zilha Ademaj sa čelnicima ljekarskih komora Federacije BiH i Kantona Sarajevo, Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, JU Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“, zavoda za javno zdravstvo FBiH i KS, te Zavoda zdravstvenog osiguranja KS održati sastanak o temi reforme zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo, sa posebenim osvrtom na reformu bolničke zdravstvene zaštite.

Nakon sastanka, u 14:00 sati, ispred sale 100 na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo, biće upriličene izjave za medije.

 

...


14.01.2016

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14  - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 28. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 14.01.2016. godine sa početkom u 11:30 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I,  na kojem će se razmatrati  preostale tačke utvrđenog dnevnog reda, i to:

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

  • Izvještaj o zaduženju Kantona Sarajevo kod Sberbank d.d. Sarajevo broj:  JN-ZP-08-01-14-18572-19/15, koji je podnio ministar finansija Kantona...

14.01.2016

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14  - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), nastavak 28. sjednice Vlade Kantona Sarajevo održati u četvrtak 14.01.2016. godine sa početkom u 11:00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I,  na kojem će se razmatrati preostale tačke utvrđenog dnevnog reda, i to:

 

          Iz nadležnosti Skupštine

 

  • Izvještaj o zaduženju Kantona Sarajevo kod Sberbank d.d. Sarajevo broj:  JN-ZP-08-01-14-18572-19/15, koji je podnio ministar finansija...

15.01.2016

Obavještavamo vas da će u PETAK 15. januara 2016. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra u ulici Isevića sokak kod broja 23, u znak sjećanja na osam ubijenih sugrađana. Njih je prije 23 godine usmrtila granata ispaljena sa agresorskih položaja, dok su čekali u redu za vodu na ovom mjestu. Od ekspolozivnog dejstva granate tada je ranjeno još 19 Sarajlija.

Ubijeni su: Ahmet Ahmetspahić, Jasmina Kajanija, Asim i Azra Lačević, Senad Lagumdžija, Bajro Pinjo, Aferdita Sadikaj i Jasna Šarić.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

 

 


13.01.2016

Obavještavamo Vas da će SUTRA (SRIJEDA) 13. januara 2016. godine u 13:30 sati, nakon posjete Kantonu Sarajevo i razgovora federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salke Bukvarevića sa predsjedateljicom Skupštine KS Anom Babić, premijerom Elmedinom Konakovićem, ministrom za boračka pitanja Muharemom Fišom, načelnicima općina te predsjednicima kantonalnih boračkih udruženja biti upriličene izjave za medije.

Uz temu  zapošljavanja i samozapošljavanja boračkih kategorija ovo će biti prilika za upoznavanje sa radnim verzijama Zakona o pravima demobilisanih...


11.01.2016

Obavještavamo Vas da će se DANAS /PONEDJELJAK/ 11. JANUARA 2016. godine sa početkom u 17:00 sati, u organizaciji Katedre za kriminologiju Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, održati Okrugli sto pod nazivom Perspektive i dileme reforme sistema zaštite žrtava u Bosni i Hercegovini.

Okruglom stolu će prisustvovati stručnjaci i istraživači, koji se iz perspektive različitih disciplina, teorijski i praktično, bave pravima žrtava i pružanjem pomoći i zaštite žrtvama nasilja i drugih vidova kriminaliteta.  Među ostalima, okruglom stolu će...


07.01.2016

Obavještavamo vas da će DANAS 07. JANUARA 2016. godine u 14:00 sati, ispred sale 100 na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo, biti upriličene izjave za medije povodom Informacije koju je Vlada KS razmatrala na današnjoj sjednici, a tiče se tragične smrti učenika Mahira Rakovca.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 


07.01.2016

Broj: 02-05-211/16                                                                                                           

Sarajevo, 05.01.2016. godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

 

28. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 07.01.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu...


30.12.2015

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

                                                                                                              S A Z I V A M

27. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu, 30.12.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 8:30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

...