Najave događaja

Dnevni red 36. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16)

S A Z I V A M

36. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 17.03.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

Obavijest o održavanju nastavka 35. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14  - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 35. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 17.03.2016. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke utvrđenog Dnevnog reda,  i to:

                       

Dnevni red 35. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-7971/16                                                                                                            
Sarajevo, 08.03.2016. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16)

S A Z I V A M

Obavijest o održavanju nastavka 33. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14  - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 33. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak, 03.03.2016. godine sa početkom u 13:00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati  preostale tačke utvrđenog dnevnog reda, i to:

Obavijest o održavanju nastavka 32. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14  - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 32. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak, 03.03.2016. godine sa početkom u 12:00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati  preostale tačke utvrđenog dnevnog reda, i to:

 

            Iz nadležnosti Vlade

 

Manifestacija „U susret 01. martu Danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine“

Obavještavamo vas da će se U PONEDJELJAK 29. februara 2016. godine u 16:30 sati održati manifestacija „U susret 01. martu Danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine“.

Organizatori manifestacije su Ministarstvo za boračka pitanja KS i Koordinacija boračkih udruženja KS.

Programom manifestacije predviđeno je:

- pozdravni govor voditelja programa

- obraćanje ministra za boračka pitanja mr. Muharema Fiše

- obraćanje prof. Envera Imamovića

Dnevni red 33. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16)

S A Z I V A M

33. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 25.02.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći