Najave događaja

Obavijest o nastavku 20. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 – Novi prečišćeni tekst i 37/14 – Ispravka ) nastavak 20. sjednice Vlade Kantona Sarajevo održati u utorak, 27.10.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 15,00 sati, na kojem će se razmatrati preostale tačke dnevnog reda, i to:

                                                     

            Iz nadležnosti Skupštine

 

Obilazak pogona za zbrinjavanje infektivnog otpada u krugu Opće bolnice ''Prim. dr. Abdulah Nakaš''

Obavještavamo vas da će SUTRA /UTORAK/ 27. oktobra 2015. godine premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Čedomir Lukić i ministrica zdravstva KS Emira Tanović-Mikulec posjetiti Opću bolnicu ''Prim. dr. Abdulah Nakaš'' radi obilaska i upoznavanja sa radom pogona za zbrinjavanje infektivnog otpada, u kojem se tretira otpad ove ustanove, kao i većeg broja javnih i privatnih zdravstvenih ustanova sa područja Kantona Sarajevo.

Obavijest o nastavku 19. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14  - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 19. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 22.10.2015. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke dnevnog reda, i to:

 

- Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

Izvjestilac: ministrica Karolina Karačić

OBAVJEŠTENJE MEDIJIMA O ODGODI OBILASKA POGONA ZA ZBRINJAVANJE INFEKTIVNOG OTPADA U KRUGU OPĆE BOLNICE „PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ“

Obavještavamo vas da je obilazak  pogona za zbrinjavanje infektivnog otpada  u krugu Opće bolnice  ''Prim. dr. Abdulah Nakaš'' , najavljen za danas /19. oktobra 2015. godine/ u 10:45 sati OTKAZAN.

O naknadnom treminu posjete bićete blagovremeno obaviješteni.

 

Sastanak povodom uvođenja polaganja mature za učenike IV razreda srednje škole-poziv medijima

Obavještavamo Vas da će se 19.oktobra 2015. godine (ponedjeljak) u 12:00 sati održati sastanak sa ministrima obrazovanja i nauke iz svih devet kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Tema sastanka je uvođenje obaveze polaganja mature za učenike koji s uspjehom završe IV razred srednje škole, na kraju nastavne 2015/2016. godine.

Prijem u Kantonu Sarajevu za zlatne reprezentativce u sjedećoj odbojci - poziv medijima

Obavještavamo vas da će SUTRA /PETAK/ 16. oktobra 2015. godine u 14:00 SATI predsjedavajući Skupštine KS Sejo Bukva, premijer Elmedin Konaković i ministar kulture i sporta  Samer Rešidat primiti devetostruke uzastopne evropske prvake - reprezentativce Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci.

Riječ je o najtrofejnijoj reprezentaciji naše države sa čak 19 medalja sa velikih takmičenja.

Dnevni red 19. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

 

19. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 15.10.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 13,00 sati.

Obavijest o nastavku 18. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

            Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 – Novi prečišćeni tekst I 37/14 – Ispravka ) nastavak 18. sjednice Vlade Kantona Sarajevo održati u četvrtak, 15.10.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati, na kojem će se razmatrati preostale tačke dnevnog reda, i to:

                                                     

             Iz nadležnosti Skupštine

 

U okviru "Dječije nedjelje" održat će se okrugli sto o temi „Multidisciplinarni pristup u prevenciji i zaštiti od nasilja nad djecom u Kantonu Sarajevo“

Obavještavamo vas da će se SUTRA 09. oktobra 2015. godine u 11:00 sati u Hotelu Bosnia (ulica Kulovića br 9) održati okrugli sto o temi „Multidisciplinarni pristup u prevenciji i zaštiti od nasilja nad djecom u Kantonu Sarajevo“. Okrugli sto organizuje nevladina organizacija Fondacija lokalne demokratije u okviru obilježavanja „Dječije nedjelje“, uz podršku Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.