Najave događaja

Ministar Kazazović obratit će se predstavnicima medija nakon 124. sjednice Vlade KS-poziv

                                                                         POZIV MEDIJIMA

Obavještavamo vas da će DANAS 03. MAJA 2018. GODINE u 14:00 sati ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović prezentirati predstavnicima medija dvije tačke dnevnog reda 124. sjednice Vlade KS .

Riječ je o Nacrtu strategije razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za period 2018-2022. godina i o Elaboratu o racionalizaciji mreže srednjih škola kao javnih ustanova u Kantonu Sarajevo.

Dnevni red 124.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-20869/18 Sarajevo,

30.03.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

Prvi dan obilježavanja manifestacije "Dani Kantona Sarajevo" - poziv medijima

Obavještavamo Vas da su za SRIJEDU 02. maja 2018. godine, u okviru prvog dana manifestacije „Dani Kantona Sarajevo", planirane sljedeće aktivnosti i događaji:

- u okviru obilježavanja Dana KS i 26.godišnjice bitke za odbranu Predsjedništva R BiH, delegacije Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo položit će cvijeće:

Dnevni red 123. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-20278/18

Sarajevo, 24.04.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16 i 36/16)

S A Z I V A M

123. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 26.04.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Dnevni red 120. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-20048/18 Sarajevo,

23.04.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16 i 36/16)

S A Z I V A M

41.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo s dnevnim redom - poziv medijima

POZIV MEDIJIMA

Obavještavamo Vas da će se u /UTORAK/ 24. APRILA 2018. godine sa početkom u 10:00 sati održati 41. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.

Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

DNEVNI RED

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;