Najave

28.03.2019

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

13. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 28.03.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 14:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Devete, 10., 11. i 14. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo...


28.03.2019

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

12. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 28.03.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Iz nadležnosti Vlade
    
1. Inicijative Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo, i to:
-...


27.03.2019

Obavještavamo vas da će se SUTRA /SRIJEDA/ 27. marta 2019. godine u 11:00 sati održati press konferencija na kojoj će premijer KS Edin Forto, ministar finansija Amel Kovačević, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Damir Filipović i predstavnik UNDP-a Edis Arifagić predstaviti projekte utopljavanja objekata 15 javnih ustanova u Kantonu Sarajevo, projekt “Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta”, te nastavak projekta izgradnje zgrade Akademije scenskih umjetnosti.

Press konferencija će se održati ispred sale 100 na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

 

Molimo vas da...


26.03.2019

Obavještavamo vas da će se u UTORAK 26. marta 2019. godine sa početkom u 10:00 sati u velikoj sali Općine Centar (ul. Miss Irbi br. 1/I) održati šesta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

DNEVNI RED:

1.Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2.a)Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za period 01.01. do 01.02.2019. godine;

2.b)Informacija o radu Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija”d.o.o Sarajevo za mjesec februar 2019.godine...


22.03.2019

Obavještavamo Vas da će sutra u PETAK 22. MARTA 2019. godine sa početkom u 10:00 sati premijer Kantona Sarajevo Edin Forto potpisati Sporazum o saradnji sa predsjednikom uprave "Tuzlanski sajam"d.o.o Tuzla Zlatkom Alidžanovićem. Potpisivanju će prisustvovati i ministar privrede Kantona Sarajevo Haris Bašić.

Ovo je IX po redu, Međunarodni sajam i konferencija energije, rudarstva, zaštite okoliša i prateće industrije.

ENERGA, sa svojim konferencijskim sadržajima, održat će se od 11. do 13. juna 2019. godine u Sarajevu, u Centru Skenderija.

Potpisavanje Sporazuma će se održati u multimedijalnoj...


21.03.2019

Broj: 02-05-10571/19

Sarajevo, 18.03.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

11. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 21.03.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Osme redovne sjednica...


15.03.2019

Obavještavamo Vas da će se danas 15.marta 2019. godine (PETAK) u 11:00 sati, u povodu proglašene epidemije morbila na području Kantona Sarajevo, održati press konferencija na kojoj će se javnosti obratiti ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Amela Sofić, ministrica za obrazovanje, nauku i mlade KS Zineta Bogunić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Aida Pilav i šef Epidemiologije u Zavodu za javno zdravstvo Aida Pitić.

Press konferencija će se održati ispred sale 100 na I spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo Vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 


14.03.2019

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

10. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 14.03.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Šeste i Sedme redovne i 12. i 13. vanredne sjednice Vlade...


13.03.2019

Obavještavamo vas da će /SUTRA /13. marta 2019. godine sa početkom u 10:00 sati Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom organizovati edukaciju za supervizore koja će se održati u sali općine Stari Grad, u ulici Zelenih beretki broj 4.

Povod pomenute edukacije je primjena Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad...


07.03.2019

Broj: 02-05-6330/19

Sarajevo, 05.03.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

Devetu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 07.03.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog programa...


06.03.2019

Obavještavamo Vas da će se SUTRA /SRIJEDA/ 6. MARTA 2019. godine u 10:00 sati u organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS održati prezentacija Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50 posto ukupnog kapitala.

Prezentacija će se održati u velikoj sali...


06.03.2019

Obavještavamo Vas da će se SUTRA/SRIJEDA/ 6. MARTA 2019. godine u 10:00 sati u organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo održati Javna rasprava o Prijedlogu odluke o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2019. godinu.

Javna rasprava održat će se u prostorijama Federalnog Zavoda za poljoprivredu, u ulici Butmirska cesta broj 40 (velika sala u prizemlju).

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


05.03.2019

Obavještavamo vas da će SUTRA 05. marta 2019. godine u Hotelu Novotel Sarajevo Bristol (Fra Filipa Lastića 2 Sarajevo) biti upriličeno predstavljanje rezultata “Studije o potencijalu korištenja obnovljivih izvora energije u BiH” i “Studije izvodljivosti o proširenju i unapređenju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo”.

Obje studije su pripremljene u okviru projekta "Poboljšanje kvalitete zraka u Bosni i Hercegovini kroz promociju obnovljivih izvora energije i poboljšanja daljinskog grijanja", kojeg finansira Ministarstvo zaštite okoliša, kopna i mora Republike Italija, a implementira...


28.02.2019

Obavještavamo vas da će DANAS /ČETVRTAK/ 28. FEBRUARA 2019. godine u 15:00 SATI Vlada Kantona Sarajevo održati press konferenciju o temi “Reagovanje Vlade KS na neprimjerene pritiske u povodu donošenja odluke o ocjeni rada policijskog komesara”.

Press konferencija će se održati ispred sale 100, na prvom spratu zgrade KS.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 


01.03.2019

Obavještavamo vas da će SUTRA /PETAK/ 01. marta 2019. godine na Trgu oslobođenja-Alija Izetbegović, raznovrsnim događajima i aktivnostima, svečano biti obilježen Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, u organizaciji Vlade Kantona Sarajevo i Bosanskog kulturnog centra Sarajevo.

Od 13:00 do 15:00 sati, u svečanom dekoru i u prazničnoj atmosferi, svojim nastupima predškolski i školski horovi, mladi plesači i pjevači, folklorni ansambli, uz recitale i video prezentacije, zabavljat će sve koji dođu uveličati ovu prvomartovsku svečanu atmosferu. Uz nastupe na pozornici, na Trgu će biti upriličeni i...


01.03.2019

Obavještavamo Vas da će sutra u PETAK 01. MARTA 2019. godine, povodom obilježavanja 01.marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće i odati počast svim stradalim u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Kako je planirano, delegacija Kantona Sarajevo položit će cvijeće na sljedećim lokacijama:

- u 09:00 sati na mezarju Kovači

- u 09:30 sati na Spomen obilježje "Vječna vatra"

- u 10:00 sati na Spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995.godine

- u 10:15 sati na Spomen obilježje ubijenim policajcima u Velikom parku (preko puta BBI centra...


28.02.2019

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

Osmu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 28.02.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 10. i 11. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa...


27.02.2019

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 27. februara 2019. godine sa početkom u 10:00 sati u velikoj sali Općine Centar (ul. Miss Irbi br. 1/I) održati peta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

DNEVNI RED:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2.a Informacija o radu KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo;

2.b Informacija o radu Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo za mjesec januar 2019. godine sa izvještajima o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća za period 01...


25.02.2019

Obavještavamo Vas da će u PONEDJELJAK 25. FEBRUARA godine s početkom u 11:00 sati ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Ismir Jusko uručiti predugovore za dodjelu stanova pripadnicima boračke populacije.

U skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima za te namjene u 2018. godini i shodno odredbama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH, pravo na dodjelu stana u vlasništvo ostvarilo je 30 pripadnika boračke populacije i to: troje djece šehida bez oba roditelja, pet ratnih vojnih invalida, te šest roditelja  i 17 supruga šehida.

Potpisivanje i uručivanje ugovora  održat će se...


21.02.2019

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

                                                                 S A Z I V A M

Sedmu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 21.02.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

...