Najave događaja

Dnevni red nastavka 78.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

PREDMET:

Obavijest za nastavak 78. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 78. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak, 13.04.2017. godine sa početkom u 12,30 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke utvrđenog Dnevnog reda, i to:

Zajednički sastanak o Prijedlogu zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Prijedlogu zakona o srednjem obrazovanju - poziv medijima

Obavještavamo vas da će se SUTRA (SRIJEDA) 12. APRILA 2017. godine U 09:00 SATI, u organizaciji premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića i ministra za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvira Kazazovića, održati zajednički sastanak na kojem će se analizirati Prijedlog zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Prijedlog zakona o srednjem obrazovanju sa predstavnicima svih zainteresiranih strana.

Dnevni red nastavka 78. sjednice Vlade KS

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 78. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak, 06.04.2017. godine sa početkom u 10:30 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke utvrđenog Dnevnog reda, i to:

Potpisivanje Sporazuma o saradnji kojim Vlada KS postaje pokrovitelj Međunarodnog sajma energetike ENERGA 2017 - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će sutra u ČETVRTAK 06. APRILA 2017. godine sa početkom u 09:30 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković potpisati Sporazum o saradnji sa predsjednikom uprave "Tuzlanski sajam"d.o.o Tuzla Zlatkom Alidžanovićem. Potpisivanju će prisustvovati i ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić.

U ponedjeljak otvaranje adaptiranih prostorija Novog dispanzerskog centra Otoka JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS

Obavještavamo vas da će u ponedjeljak 03. aprila 2017. godine u 11:00 sati zvanično biti otvorene adaptirane prostorije Novog dispanzerskog centra Otoka JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, smještene u objektu Doma zdravlja Novi Grad (ul. Bulevar Meše Selimovića 12.)