Najave događaja

Konferencija za medije povodom prezentacije i objavljivanje registra imenovanih lica u KS - poziv za medije

Obavještavmo vas da će se u PONEDJELJAK 02. JULA 2018. godine sa početkom u 11:00 sati održati press konferencija povodom prezentacije i objavljivanja registra imenovanih lica u Kantonu Sarajevu, u organizaciji Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS.

Registar imenovanih lica uspostavljen je zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, a na prijedlog i inicijativu Tima za borbu protiv korupcije Vlade KS.

Dnevni red 132. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-26226/18

Sarajevo, 27.06.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

132. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 28.06.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

Nastavak 43. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

Obavještavamo vas da će se u UTORAK 26. juna 2018. godine sa početkom u 10:00 sati održati nastavak 43. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

DNEVNI RED:

7. Prijedlog zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i poklone;

Dnevni red 131. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

Najava događaja i aktivnosti u okviru drugog dijela manifestacije „Minority 2018 - Dani nacionalnih manjina Kantona Sarajevo“ - poziv medijima

U okviru drugog dijela manifestacije „Minority 2018 - Dani nacionalnih manjina Kantona Sarajevo“ koju organizira Vijeće nacionalnih manjina KS uz podršku Skupštine KS, obavještavamo Vas da će se:

- U PETAK 22. JUNA 2018. godine sa početkom u 19:00 SATI održati projekcija poljskog dokumentarnog filma „Ostaće poslije nas samo šume“ i Muzičko-poetski recital "Češke besede Sarajevo" u prostorijama Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, Obala Maka Dizdara 3;

Dnevni red 130. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

                                                                         S A Z I V A M

130. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 14.06.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

Delegacija Kantona Sarajevo položit će cvijeće na spomen obilježje ispred OŠ "Skender Kulenović" - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će u PONEDJELJAK 18.06.2018. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na spomen obilježje ispred Osnovne škole "Skender Kulenović" na Dobrinji.

Na to mjesto je prije 23 godine sa agresorskih položaja ispaljena granata od koje je poginulo sedmero, a lakše i teže ranjeno 12 lica.

Ubijeni su: Kenan Čizmić,Rešad Imamović, Izet Kadić, Nura Lončar, Safet Lončar, Sulejman Mehmedović i Bahrija Sijerčić.