Najave događaja

Konferencija za medije povodom aktuelne situacije u vodosnabdijevanju Kantona Sarajevo - poziv za medije

Obavještavamo Vas da će SUTRA /UTORAK/ 28.11.2017. godine u 15:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i v.d direktorica Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Azra Muzur održati konferenciju za medije o aktuelnoj situaciji u vodosnabdijevanju Kantona Sarajevo.

Konferencija će se održati u sali za sastanke u sjedištu preduzeća "Vodovod i kanalizacija", u ulici Jaroslava Černija broj 8.

"Dijalog s mladima" održat će se sutra - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će SUTRA /PETAK/ 24.11.2017. godine u 10:00 sati Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT održati "Dijalog s mladima" koji ima za cilj prikupljanje podataka, preporuka i mišljenja za izradu prve Strategije prema mladima.

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović obrati će se prisutnima na samom početku ovog događaja.

Dnevni red 104.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-34264/17

Sarajevo, 21.11.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

Dnevni red 103. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16 i 36/16)