Najave

31.07.2019

Obavještavamo vas da će se SUTRA /SRIJEDA/ 31. jula 2019. godine u 11:30 sati održati press konferencija povodom održavanja manifestacije „Odbrana BiH-Igman 2019“.

Na press konferenciji medijima će se obratiti ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Ismir Jusko i ostali predstavnici Organizacionog odbora manifestacije.

Konferencija će se održati u multimedijalnoj sali u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

 

Molimo vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

 

 


01.08.2019

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

32. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 01.08.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 31. redovne i 39. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u...


30.07.2019

Obavještavamo Vas da će SUTRA /UTORAK/ 30. JULA 2019. godine u 09:00 sati ministar komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo Srđan Mandić i načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić potpisati Sporazum za rekonstrukciju vodovodne mreže u Kranjčevićevoj ulici.

Potpisivanje će se održati u prostorijama Mjesne zajednice Marijin Dvor, ulica Dolina broj 7.

 

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

 


26.07.2019

Obavještavamo Vas da će sutra 26. jula 2019. godine (petak) sa početkom u 11,30 sati biti upriličeno potpisivanje Protokola o saradnji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, Kantonalnog centra za socijalni rad, Doma za djecu bez roditeljskog staranja i Predstavništva organizacije Hope and Homes for Children u BiH.

Ovaj Protokol će regulisati međusobnu saradnju na tranformaciji JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u ustanovu socijalne zaštite koja će pružati niz usluga podrške pravima djece/mladih da odrastaju u porodici.

Potpisivanje Protokola će se...


25.07.2019
Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)
 
S A Z I V A M
 
31. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 25.07.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u  10:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
D N E V N I   R E D
 
Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 27. i 29. redovne i 33., 34., 35., 36.,...

24.07.2019

Obavještavamo Vas da će se U SRIJEDU 24. JULA 2019. godine u 10:00 sati održati 12. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.

Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.

Materijali za sjednicu dostupni su na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

Dnevni red 12. radne sjednice je:

1. Poslanička / zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo - skraćeni postupak;

3. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona...


23.07.2019

Obavještavamo Vas da će SUTRA /UTORAK/ 23. JULA 2019. godine u 12:00 sati predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elmedin Konaković održati press konferenciju na temu usvajanje Zakona o visokom obrazovanju.

Konferencija će se održati ispred sale 100, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

 

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

 


19.07.2019

Obavještavamo Vas da će DANAS /PETAK/ 19. JULA 2019. godine u 15:00 sati ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Mirvad Kurić održati press konferenciju na kojoj će zainteresirane predstavnike medija informisati o aktuelnim temama.

Konferencija će se održati u multimedijalnoj sali, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

 

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

 


18.07.2019

Broj: 02-05-28493/19 Sarajevo,

16.07.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

30. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 18.07.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 28. redovne sjednice i...


17.07.2019

Obavještavamo Vas da će sutra u /SRIJEDU/ 17. JULA 2019. godine s početkom u 14:00 sati ministar privrede Kantona Sarajevo Haris Bašić održati konferenciju za medije na kojoj će prisutni biti upoznati s trenutnim stanjem u Ministarstvu privrede KS i javnim preduzećima nad kojima nadzor vrši ovo ministarstvo, a u kojima su imenovane nove uprave.

Ovim povodom, pored ministra, medijima će se obratiti i vršioci dužnosti direktora ustanova ZOI’ 84 Kenan Magoda, Sarajevo – šuma Amir Joldo, Uprave za šumarstvo Edib Hamzić i Veterinarske stanice Nirves Bulaja.

Konferencija za medije održat će se u...


17.07.2019

Obavještavamo Vas da će sutra u /SRIJEDU/ 17. JULA 2019. godine s početkom u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra koji se desio kod škole u Tarčinu, Općina Hadžići.

Tog dana prije dvadeset i šest godine ubijeno je sedmero, dok je lakše i teže ranjeno šestero naših sugrađana.

Ubijeni su: Adnan Aleta, Almasa Aleta, Omer Horman, Sanela Horman, Mustafa Nevesinjac, Mujo Svraka i Tanja Šiniković.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


15.07.2019

Obavještavamo Vas da će se u /PONEDJELJAK/ 15. JULA 2019. godine s početkom u 12:00 sati održati potpisivanje Aneksa Protokola o saradnji i postupanju u slučajevima protivpravnog ponašanja na štetu djece u Kantonu Sarajevo.

Planirano je da prije potpisivanje, ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Malik Garibija i predstavnik Misije OSCE-a u BiH daju izjave za medije.

Potpisivanje će se održati u multimedijalnoj sali, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


15.07.2019
Obavještavamo Vas da će se u PONEDJELJAK 15. JULA 2019. godine u 10:00 sati održati XI radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. 
 
Nakon ove sjednice, isti dan sa početkom u 14:00 sati održat će se i Tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na kojoj će biti razmatrana Analiza stanja pojave poplava na području Kantona Sarajevo i prijedlog mjera za rješavanje problema poplava.
 
Sjednice će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.
 
Materijali za sjednicu dostupni su na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.
 
Dnevni...

12.07.2019

Obavještavamo vas da će sutra /PETAK/ 12. jula 2019. godine u 11:00 sati direktori Kantonalne uprave civilne zaštite i Zavoda za izgradnju KS Samir Džihić i Mirza Hulusić potpisati sporazume o sufinansiranju projekata regulacije vodotoka na području općina Vogošća, Ilijaš, Hadžići i Ilidža sa načelnicima Edinom Smajićem, Akifom Fazlićem, Hamdom Ejubovićem i Senaidom Memićem.

Radi se o projektima regulacije korita rijeke Zujevine u MZ Osjek,  rijeke Ljubine na lokalitetima MZ Srednje,  MZ Dubrave, MZ Čevljanovići i u blizini stambenog objekta Senada Čakala, te regulacije potoka Resnik u...


12.07.2019

Obavještavamo Vas da će sutra u /PETAK/ 12. JULA 2019. godine s početkom u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra koji se desio u ulici Hakije Turajlića do broja 39, na Dobrinji.

Tog dana prije dvadeset i šest godine ubijeno je trinaestero, dok je lakše i teže ranjeno 14 naših sugrađana.

Ubijeni su: Ilham Jelovac, Ajdin Kirlić, Ljiljana Matić, Nedžiba Mehonić, Rahima Mehonić, Sedajeta Mehonić, Dragica Mićanović, Sulejman Selimović, Zoran Simić, Enisa Talić, Ibro Talić, Jasna Tvrtković i Stela Tvrtković.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


12.07.2019

Broj: 02-05-27791/19

Sarajevo, 10.07.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

29. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u petak, 12.07.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 28. redovne sjednice...


10.07.2019

Obavještavamo Vas da će sutra u /SRIJEDU/ 10. JULA 2019. godine s početkom u 13:00 sati biti upriličena primopredaja mamomata i četiri ultrazvučna aparata Javnoj ustanovi Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS.

Kako je planirano, ovom događaju će prisustvovati premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Amela Sofić, direktori Zavoda i Opće bolnice "Prim.dr Abdulah Nakaš" Mithat Kurtović i Zlatko Kravić.

Sredstva za nabavku ovih aparata obezbijedilo je Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, dok je mamomat pomenutoj ustanovi ustupila na korištenje...


08.07.2019

U cilju realizacije aktivnosti vezanih za izradu Plana održive urbane mobilnosti za Kanton Sarajevo, u ponedjeljak, 08. jula 2019. godine  održat će se radionica u Hotelu Swissotel u Sarajevu.

Izjave za medije planirane su u 08:40 sati, prije početka radionice. Predstavnicima medija obratit će se profesor na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu Osman Lindov, stručni savjetnik u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo Emir Hota i Anna Loffing, predstavnica firme SEE Change Net koja organizuje ovu radionicu.

Radionica će biti posvećena izradi Vizije i definiranja ciljeva pomenutog Plana. Riječ...


04.07.2019

Obavještavamo vas da će se SUTRA /ČETVRTAK/ 04. jula 2019. godine sa početkom u 11:00 sati održati press konferencija Vlade Kantona Sarajevo na kojoj će biti prezentirana informacija o stanju u javnim preduzećima Kantona Sarajevo.

Press konferencija će se održati na Bjelašnici, na platou pored Hotela Maršal.

Prijevoz za novinare je obezbijeđen sa polaskom u 10:15 sati ispred zgrade Kantona Sarajevo.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 


03.07.2019

Broj: 02-05-26736/19 Sarajevo,

02.07.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Prečišćeni tekst i 37/14), člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

32. vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu, 03.07.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 30. i 31. vanredne sjednice Vlade...