Vlada Kantona Sarajevo

Najave

26.10.2018

Obavještavamo Vas da je zakazana 140. vanredna sjednica Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u petak 26.10.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

 


26.10.2018

Obavještavamo Vas da će DANAS /PETAK/ 26. oktobra 2018. godine u 11:00 sati održati konferencija za medije povodom tragičnih događaja i stradanja policajaca Ministarstva unutrašnjih poslova u jutarnjim satima na Alipašinom Polju.

Ovim povodom, obrati će se premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj, ministar unutrašnjih poslova KS Vedran Mulabdić, policijski komesar Uprave policije MUP-a KS Mevludin Halilović, te predstavnici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Konferencija za medije održat će se ispred sale 100 na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg...


25.10.2018

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

148. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 25.10.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 147. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24....


18.10.2018

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

147. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 18.10.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 139. vanredne i 146. redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo...


12.10.2018

Obavještavamo vas da će se u PETAK 12. oktobra 2018. godine sa početkom u 09:00 sati održati 45. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Nakon održavanja ove sjednice zakazan je nastavak 44. radne sjednice sa početkom u 10:00 sati. Sjednice će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijali za sjednice dostupni su na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

DNEVNI RED 45. RADNE SJEDNICE:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. a) Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za...


04.10.2018

                                                

                                      VANREDNA KONFERENCIJA ZA MEDIJE MINISTRA MIRVADA KURIĆA
 

Pozivamo vas na VANREDNU konferenciju za medije ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo Mirvada Kurića koji će javnosti u našoj zemlji predočiti informacije o najnovijim koracima poduzetim u vezi sa zaštitom imovine i imovinskih interesa Kantona Sarajevo u Republici Hrvatskoj.

Pored ministra Kurića, konferenciji će prisustvovati i predstavnik advokatskog  tima ovlaštenog za zastupanje interesa Kantona Sarajevo u Hrvatskoj.

Konferencija za medije...


04.10.2018

Obavještavamo vas da će se SUTRA /ČETVRTAK/ 04. oktobra 2018. godine u 14:00 sati, nakon nastavka 144. i 145. redovne sjednice, održati prezentacija projekata koje Vlada Kantona Sarajevo u saradnji sa Općinom Ilidža realizira ili planira realizirati na području ove lokalne zajednice.

Nakon toga, planirano je obraćanje premijera Adema Zolja i načelnika Senaida Memića, kao i ministara u Vladi KS.

Ovom prilikom, bit će održano i potpisivanje Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza na realizaciji projekta izgradnje tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica, a kojeg će potpisati ministar...


03.10.2018

Obavještavamo vas da će DANAS/SRIJEDA/ 03. oktobra 2018. godine s početkom u 13:30 sati ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović dodijeliti certifikate za 60 asistenata u nastavi.

Oni će ubuduće biti raspoređeni kao podrška učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo.

Dodjela certifikata održat će se u prostorijama Gimnazije Obala, ulica Obala Kulina bana broj 3.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

 


03.10.2018

Obavještavamo vas da će sutra /srijeda/ 03. oktobra 2018. godine u 18:00 sati u sportskoj dvorani „Ramiz Salčin“ na Mojmilu, u okviru Dječije nedjelje, biti svečano otvorene 8. sportske igre Oaze,  najveće takmičenje za osobe sa intelektualnim teškoćama.

Najavljeno je učešće 28 ekipa, više od 400 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Slovenije, a prisutni će biti i gosti iz SAD-a.

Sportske igre će otvoriti ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Amela Dautbegović i  koordinatorica organizacije My Right za Evropu Binasa Goralija.

Molimo vas da...


01.10.2018

Obavještavamo Vas da će DANAS u PONEDJELJAK 01. oktobra 2018. godine s početkom u 14:00 sati premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj potpisati Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na području Kantona Sarajevo s predstavnikom Sindikata UNSA Jasminom Velagićem.

Potpisivanje će se održati u kabinetu premijera na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


02.10.2018

Obavještavamo vas da će se SUTRA /UTORAK/ 02. oktobra 2018. godine u 12:00 sati, nakon nastavka 144. redovne sjednice, održati prezentacija projekata koje Vlada Kantona Sarajevo u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo realizira ili planira realizirati na području ove lokalne zajednice.

Nakon toga, planirano je obraćanje premijera Adema Zolja i načelnika Nedžada Koldže, kao i ministara u Vladi KS.

Prezentacija i obraćanje će se održati u prostorijama zgrade Općine Novo Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne br. 55, četvrti sprat, sala broj 416.

 

Molimo vas da planirate dolazak vaše ekipe i novinara.

 


01.10.2018

Obavještavamo vas da će DANAS 01. oktobra 2018. godine u 12:30 sati premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj i ministar saobraćaja Mujo Fišo, sa predstavnicima Direkcije za puteve KS, firme izvođača radova Euro-Asfalt i IPSA instituta (nadzor), obići radove na izgradnji nadvožnjaka preko željezničke pruge koji će spajati ulice Safeta Zajke i Džemala Bijedića u općini Novi Grad, u okviru projekta IX transverzale.

Gradilištu se može pristupiti iz pravca Halilovića, skretanje za carinski terminal (parking Intereuropa).

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


02.10.2018

Obavještavamo vas da će se SUTRA /UTORAK/ 02. oktobra 2018. godine s početkom u 10:00 sati održati potpisivanje Protokola o saradnji i postupanju u slučajevima protivpravnog ponašanja na štetu djece u Kantonu Sarajevo.

Ovaj protokol će potpisati ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Amela Dautbegović,  ministrica zdravstva Zilha Ademaj, ministri unutrašnjih poslova, pravde i uprave i obrazovanja, nauke i mladih Vedran Mulabdić, Mario Nenadić i Elvir Kazazović, direktori javnih ustanova Kantonalnog centra za socijalni rad, Odgojnog centra KS i Zavoda za pružanje...


01.10.2018

Obavještavamo vas da će u PONEDJELJAK 01.oktobra 2018.godine u 11:00 sati biti upriličena svečanost povodom otvaranja „Dječije nedjelje".

Planirano je da pomenutom otvaranju prisustvuje premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Amela Dautbegović.

Svečanost će biti održana u prostorijama KJU "Dom za djecu bez roditeljskog staranja" (ulica Bjelave 52).

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


28.09.2018

Obavještavamo vas da će DANAS 28. SEPTEMBRA 2019. godine u 14:00 sati premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj potpisati sporazume o izmjeni osnovice za obračun plata sa predstavnicima Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja, kao i sindikata srednjeg i visokog obrazovanja te državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo.

Potpisivanje sporazuma održat će se u kabinetu premijera (prvi sprat zgrade KS).

Molimo vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.


01.10.2018

Obavještavamo vas da će se u PONEDJELJAK 01. oktobra 2018. godine održati 70. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo. Izjave za medije planirane su u 13:50 sati ispred multimedijalne sale, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 69. sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo, održane 17.07.2018. godine;

2.Zaključak Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-32638-32/18 od 21.09.2018. godine;

3.Akt Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, broj: 14-01-05-03345/18 od 06.09.2018.godine (Prijedlozi...


28.09.2018

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

144. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u petak 28.09.2018. godine u prostorijama zgrade Općine Vogošća, Ulica Jošanička broj 80, sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 143. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom...


28.09.2018

Obavještavamo vas da će SUTRA /PETAK/ 28. septembra 2018. godine u 14:30 sati biti upriličeno potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na realizaciji prve faze izgradnje Prve transverzale (dionica II: Bare-Tunel Kobilja Glava-Donji Hotonj, poddionica: Rondo Bare-Tunel Kobilja Glava), između Ministarstva saobraćaja KS-Direkcija za ceste, kao investitora, i firme izvođača radova Hering d.d. Široki Brijeg.

Potpisivanje Ugovora održat će se u multimedijalnoj sali, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.


28.09.2018

Obavještavamo vas da će se SUTRA /PETAK/ 28. septembra 2018. godine u 12:00 sati, nakon 144. redovne sjednice, održati prezentacija projekata koje Vlada Kantona Sarajevo u saradnji sa Općinom Vogošća realizira ili planira realizirati na području ove lokalne zajednice.

Nakon toga, planirano je obraćanje premijera Adema Zolja, načelnika Edina Smajića, kao i ministara u Vladi KS.

Prezentacija i obraćanje će se održati u prostorijama zgrade Općine Vogošća, ulica Jošanička br. 80.

 

Molimo vas da planirate dolazak vaše ekipe i novinara.

 


28.09.2018

Obavještavamo vas da će SUTRA /PETAK/ 28. septembra 2018. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesnom mezarju u Buljakovom potoku, Općina Novi Grad (u blizini Osnovne škole "Umihana Ćuvidina").

Na tom mjestu, prije 26 godina, granata ispaljena sa agresorskih položaja usmrtila je devet Sarajlija, dok su prisustvovali dženazi sugrađanki Fatimi Jusić. Tom prilikom je ranjeno još 20 naših sugrađana.

Smrtno su stradali: Asim Cvrk, Meho Čakarić, Alija Čaušević, Imšir Kerla, Mustafa Karajčić, Ibrahim Šehović, Ramo Veljan i dvije neidentifikovane muške osobe.

Molimo...