Najave

15.07.2019

Obavještavamo Vas da će se u /PONEDJELJAK/ 15. JULA 2019. godine s početkom u 12:00 sati održati potpisivanje Aneksa Protokola o saradnji i postupanju u slučajevima protivpravnog ponašanja na štetu djece u Kantonu Sarajevo.

Planirano je da prije potpisivanje, ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Malik Garibija i predstavnik Misije OSCE-a u BiH daju izjave za medije.

Potpisivanje će se održati u multimedijalnoj sali, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


15.07.2019
Obavještavamo Vas da će se u PONEDJELJAK 15. JULA 2019. godine u 10:00 sati održati XI radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. 
 
Nakon ove sjednice, isti dan sa početkom u 14:00 sati održat će se i Tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na kojoj će biti razmatrana Analiza stanja pojave poplava na području Kantona Sarajevo i prijedlog mjera za rješavanje problema poplava.
 
Sjednice će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.
 
Materijali za sjednicu dostupni su na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.
 
Dnevni...

12.07.2019

Obavještavamo vas da će sutra /PETAK/ 12. jula 2019. godine u 11:00 sati direktori Kantonalne uprave civilne zaštite i Zavoda za izgradnju KS Samir Džihić i Mirza Hulusić potpisati sporazume o sufinansiranju projekata regulacije vodotoka na području općina Vogošća, Ilijaš, Hadžići i Ilidža sa načelnicima Edinom Smajićem, Akifom Fazlićem, Hamdom Ejubovićem i Senaidom Memićem.

Radi se o projektima regulacije korita rijeke Zujevine u MZ Osjek,  rijeke Ljubine na lokalitetima MZ Srednje,  MZ Dubrave, MZ Čevljanovići i u blizini stambenog objekta Senada Čakala, te regulacije potoka Resnik u...


12.07.2019

Obavještavamo Vas da će sutra u /PETAK/ 12. JULA 2019. godine s početkom u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra koji se desio u ulici Hakije Turajlića do broja 39, na Dobrinji.

Tog dana prije dvadeset i šest godine ubijeno je trinaestero, dok je lakše i teže ranjeno 14 naših sugrađana.

Ubijeni su: Ilham Jelovac, Ajdin Kirlić, Ljiljana Matić, Nedžiba Mehonić, Rahima Mehonić, Sedajeta Mehonić, Dragica Mićanović, Sulejman Selimović, Zoran Simić, Enisa Talić, Ibro Talić, Jasna Tvrtković i Stela Tvrtković.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


12.07.2019

Broj: 02-05-27791/19

Sarajevo, 10.07.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

29. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u petak, 12.07.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 28. redovne sjednice...


10.07.2019

Obavještavamo Vas da će sutra u /SRIJEDU/ 10. JULA 2019. godine s početkom u 13:00 sati biti upriličena primopredaja mamomata i četiri ultrazvučna aparata Javnoj ustanovi Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS.

Kako je planirano, ovom događaju će prisustvovati premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Amela Sofić, direktori Zavoda i Opće bolnice "Prim.dr Abdulah Nakaš" Mithat Kurtović i Zlatko Kravić.

Sredstva za nabavku ovih aparata obezbijedilo je Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, dok je mamomat pomenutoj ustanovi ustupila na korištenje...


08.07.2019

U cilju realizacije aktivnosti vezanih za izradu Plana održive urbane mobilnosti za Kanton Sarajevo, u ponedjeljak, 08. jula 2019. godine  održat će se radionica u Hotelu Swissotel u Sarajevu.

Izjave za medije planirane su u 08:40 sati, prije početka radionice. Predstavnicima medija obratit će se profesor na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu Osman Lindov, stručni savjetnik u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo Emir Hota i Anna Loffing, predstavnica firme SEE Change Net koja organizuje ovu radionicu.

Radionica će biti posvećena izradi Vizije i definiranja ciljeva pomenutog Plana. Riječ...


04.07.2019

Obavještavamo vas da će se SUTRA /ČETVRTAK/ 04. jula 2019. godine sa početkom u 11:00 sati održati press konferencija Vlade Kantona Sarajevo na kojoj će biti prezentirana informacija o stanju u javnim preduzećima Kantona Sarajevo.

Press konferencija će se održati na Bjelašnici, na platou pored Hotela Maršal.

Prijevoz za novinare je obezbijeđen sa polaskom u 10:15 sati ispred zgrade Kantona Sarajevo.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 


03.07.2019

Broj: 02-05-26736/19 Sarajevo,

02.07.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Prečišćeni tekst i 37/14), člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

32. vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu, 03.07.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 30. i 31. vanredne sjednice Vlade...


01.07.2019

Obavještavamo vas da će  u PONEDJELJAK 01. jula 2019. godine sa početkom u 13:00 sati ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Amela Sofić potpisati ugovore sa predstavnicima neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti zdravstva, čiji su programi i projekti odabrani za finansiranje ili sufinansiranje iz Budžeta KS sa razdjela Ministarstva zdravstva.

Izbor navedenih programa i projekata izvršen je kroz provođenje procedure Javnog poziva te potvrđen donošenjem Odluke o raspodjeli sredstava.

Potpisivanje će se održati u multimedijalnoj sali, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo vas da...


28.06.2019

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto će se družiti s građanima sutra,  petak 28. juna, u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine sa početkom u 18:30 sati. Ovaj događaj organizira Fondacija INFOHOUSE u okviru projekta „Čitaj više, misli više" Heinrich Boll Stiftung organizacije.

Premijer će biti na raspolaganju građanima za pitanja i diskusiju, a izjave za medije predviđene su prije početka druženja, u 18:15 sati. Medijima će se obratiti premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i neko od predstavnika Fondacije INFOHOUSE.

U okviru projekta „Čitaj više, misli više“, dosad su...


28.06.2019

Obavještavamo Vas da će se u PETAK 28. juna 2019. godine, sa početkom u 10:00 sati, u organizaciji Vlade Kantona Sarajevo i Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo (Ured), a uz pomoć i podršku misije OSCE – a u Bosni i Hercegovini, održati javna prezentacija Informacionog sistema Ureda i objava podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, odnosno puštanje u rad Registra podataka o imovini nosioca javnih funkcija u KS-u.

Prezentacija će se održati u amfiteatru Business centra UNITIC (ulica Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo).

Molimo vas da...


27.06.2019

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M
28. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 27.06.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći
 

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 25. redovne i 26., 27., 28. i 29. vanredne sjednice Vlade...


27.06.2019

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

27. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 27.06.2019. godine u prostorijama Upravne zgrade Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići, ulica Adema Buće 556 – Općina Novi Grad Sarajevo, sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Informacija o stanju...


26.06.2019

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 26. juna 2019. godine u Hotelu Holiday (Marijin dvor) sa početkom u 10:00 sati, u organizaciji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), održati seminar  na kojem će se prezentirati  prikupljene informacije o javnom prevozu u Kantonu Sarajevo te predstaviti pozitivne prakse  javnog prevoza u Japanu.

Informacije će prezentirati konsultanti iz jedne od najpoznatijih Japanskih konsultantskih firmi Nippon Koe. Oni  su tokom marta i aprila 2019. godine, prema odobrenju Japanske vlade i glavnog ureda JICA,...


26.06.2019

Obavještavamo vas da će u SRIJEDU 26. juna 2019. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra u ulici Bakarevića kod broja 5 (MZ Bistrik), u znak sjećanja na sedmero ubijene djece.

Na to mjesto, prije 26 godina, sa agresorskih položaja ispaljena je granata od čijeg su eksplozivnog dejstva preminuli: Nihada Ćatić, Velida Muftić, Senad Pliska, Almir Poturić, Sanjin Rustempašić, Sinanudin Šećerović i Belma Zijadić.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


26.06.2019

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 26. juna 2019. godine u 14:00 sati održati 25. sjednica Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo kojoj će prisustvovati i predstavnici vijeća nacionalnih manjina BiH i FBiH. Na sjednici će se govoriti o problemima i izazovima sa kojima se suočavaju nacionalne manjine kao i budućoj saradnji vijeća.

 

 

DNEVNI RED SJEDNICE:

1. Prezentacija rada i aktivnosti Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo;

2.Obraćanje ovlaštenog predstavnika/prezentacija rada i aktivnosti Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine;

3. Obraćanje ovlaštenog predstavnika/...


24.06.2019

Obavještavamo Vas da će se u PONEDJELJAK 24.06.2019. godine sa početkom u 10:00 sati  u velikoj sali Općine Centar (ul. Miss Irbi br. 1/I)  održati nastavak devete i 10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Materijal za sjednice dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/

DNEVNI RED NASTAVKA DEVETE RADNE SJEDNICE:

5. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo;
6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora Skupštine Kantona Sarajevo;
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o...


20.06.2019

Broj: 02-05-24575/19

Sarajevo, 18.06.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

26. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 20.06.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 24. redovne i 24. i 25...


20.06.2019

Obavještavamo vas da će se u ČETVRTAK 20.06.2019. godine održati 74. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo.  Izjave za medije planirane su u 16:50 sati ispred multimedijalne sale, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 73. sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo, održane 15.05.2019. godine;

2. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

3. Inicijativa za uključivanje reprezentativnih socijalnih partnera na području Kantona Sarajevo u upravna tijela i programske...