Vlada Kantona Sarajevo

Najave

15.01.2021

Obavještavamo Vas da će sutra, 15. 1.2021. godine (petak) u 10.00 sati, u povodu obilježavanja 28. godišnjice masakra u Isović sokaku kod broja 23, delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjestu stradanja.

Na ovom mjestu je tog dana , agresorska granata ubila osam građana Sarajeva:

1. Ahmet Ahmetspahić
2. Jasmina Kajanija
3. Asim Lačević
4. Azra Lačević
5. Senad Lagumdžija
6. Bajro Pinjo
7. Aferdita Sadikaj
8. Jasna Šarić

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.


14.01.2021

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16 i 43/20)

S A Z I V A M

Prvu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 14.01.2021. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 24., 43., 47. redovne sjednice i 111., 114. i 115....


13.01.2021

Poštovane kolege,

Obavještavamo Vas da će se SUTRA /SRIJEDA/ 13. JNUARA 2021. godine, sa početkom u 10:05 sati, javnosti obratiti ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić, te prenijeti tačne informacije izazvane ranije donesenom Odlukom bivše Vlade KS, kojom se ne utvrđuje lista korisnika i iznos poticajnih sredstava za razvoj subjekata male privrede na području Kantona Sarajevo, a kojom je blokirano više od 800.000 KM poticajnih sredstava maloj privredi. 

Ministar Delić će javnosti obrazložiti razloge za neophodno poništenje Javnog poziva Ministarstva privrede KS, na temelju kojeg su...


05.01.2021

Poštovane kolege,

 

Obavještavamo vas da će se SUTRA / UTORAK/, 05. januara 2021. godine, sa početkom u 10:00 sati održati 32. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.

Sjednica će se održati online, a bit će emitovana uživo u programu Televizije Sarajevo, kao i putem web stranice TVSA.

Televizija Sarajevo će omogućiti svim zainteresovanim medijima preuzimanje čistog live signala HD rezolucije sa posebnog YouTube kanala, čiji link je: 

https://www.youtube.com/channel/UCKul1PDiZ4VJ1hBUALp9oTg

I dalje vrijede podaci za FTP, ako ne budete u mogućnosti preuzimati signal uživo.

Dnevni red ove...


30.12.2020

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16 i 43/20)

S A Z I V A M
50. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu 30.12.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 08:30 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Iz nadležnosti Skupštine
1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Prijedlog zaključka...


30.12.2020

Poštovane kolege,

 

Obavještavamo Vas da će se SUTRA /SRIJEDA/, 30. decembra 2020. godine, sa početkom u 10:00 sati, predstavnici Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo obratiti javnosti i informirati je o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo.

Televizija Sarajevo će omogućiti svim zainteresovanim medijima preuzimanje čistog live signala HD rezolucije sa posebnog YouTube kanala, čiji link je:

https://www.youtube.com/channel/UCKul1PDiZ4VJ1hBUALp9oTg

I dalje vrijede podaci za FTP, ako ne budete u mogućnosti preuzimati signal uživo.

Za sva dodatna tehnička pitanja...


29.12.2020

Poštovani, obavještavamo vas da će se SUTRA (UTORAK), 29.decembra 2020. godine, sa početkom u 10:00 sati održati 14. hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.

Sjednica će se održati online, a biće emitovana uživo u programu Televizije Sarajevo, kao i putem web stranice TVSA. Televizija Sarajevo će omogućiti svim zainteresovanim medijima preuzimanje čistog live signala HD rezolucije sa posebnog YouTube kanala, čiji link je: https://www.youtube.com/channel/UCKul1PDiZ4VJ1hBUALp9oTg

I dalje vrijede podaci za FTP, ako ne budete u mogućnosti preuzimati signal uživo.

Dnevni red ove sjednice bit će...


28.12.2020

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16 i 43/20)

S A Z I V A M

49. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u ponedjeljak, 28.12.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 25. redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo i 109. i...


28.12.2020

Poštovane kolege,

 

Obavještavamo Vas da će se U /PONEDJELJAK/, 28. decembra 2020. godine, sa početkom u 10:00 sati, predstavnici Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo obratiti javnosti i informirati je o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo.

Televizija Sarajevo će omogućiti svim zainteresovanim medijima preuzimanje čistog live signala HD rezolucije sa posebnog YouTube kanala, čiji link je:

https://www.youtube.com/channel/UCKul1PDiZ4VJ1hBUALp9oTg

I dalje vrijede podaci za FTP, ako ne budete u mogućnosti preuzimati signal uživo.

Za sva dodatna tehnička pitanja...


25.12.2020

Poštovane kolege,

 

Obavještavamo Vas da će se DANAS /PETAK/, 25. decembra 2020. godine, sa početkom u 10:00 sati, predstavnici Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo obratiti javnosti i informirati je o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo.

Televizija Sarajevo će omogućiti svim zainteresovanim medijima preuzimanje čistog live signala HD rezolucije sa posebnog YouTube kanala, čiji link je:

https://www.youtube.com/channel/UCKul1PDiZ4VJ1hBUALp9oTg

I dalje vrijede podaci za FTP, ako ne budete u mogućnosti preuzimati signal uživo.

Za sva dodatna tehnička pitanja...


24.12.2020

Broj: 02-04-50658/20 Sarajevo,

22.12.2020. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16 i 43/20)

S A Z I V A M

48. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 24.12.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 45. i 46...


22.12.2020

Broj: 02-04-50557/20

Sarajevo, 21.12.2020. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Prečišćeni tekst i 37/14) i člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16 i 43/20)

S A Z I V A M

109. vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u utorak 22.12.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 08,45 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Iz nadležnosti Vlade

1. Prijedlog Odluke o odobravanju unosa...


23.12.2020

Poštovane kolege,

 

Obavještavamo Vas da će se SUTRA /SRIJEDA/, 23. decembra 2020. godine, sa početkom u 10:00 sati, predstavnici Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo obratiti javnosti i informirati je o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo.

Televizija Sarajevo će omogućiti svim zainteresovanim medijima preuzimanje čistog live signala HD rezolucije sa posebnog YouTube kanala, čiji link je:

https://www.youtube.com/channel/UCKul1PDiZ4VJ1hBUALp9oTg

I dalje vrijede podaci za FTP, ako ne budete u mogućnosti preuzimati signal uživo.

Za sva dodatna tehnička pitanja...


21.12.2020

Poštovane kolege,

Obavještavamo Vas da će se u PONEDJELJAK, 21. decembra 2020. godine, sa početkom u 10:00 sati, predstavnici Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo obratiti javnosti i informirati je o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo.

Televizija Sarajevo će omogućiti svim zainteresovanim medijima preuzimanje čistog live signala HD rezolucije sa posebnog YouTube kanala, čiji link je:

https://www.youtube.com/channel/UCKul1PDiZ4VJ1hBUALp9oTg

I dalje vrijede podaci za FTP, ako ne budete u mogućnosti preuzimati signal uživo.

Za sva dodatna tehnička pitanja...


18.12.2020

Poštovane kolege,

 

Obavještavamo Vas da će se SUTRA /PETAK/, 18decembra 2020. godine, sa početkom u 10:00 sati, predstavnici Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo obratiti javnosti i informirati je o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo.

Televizija Sarajevo će omogućiti svim zainteresovanim medijima preuzimanje čistog live signala HD rezolucije sa posebnog YouTube kanala, čiji link je:

https://www.youtube.com/channel/UCKul1PDiZ4VJ1hBUALp9oTg

I dalje vrijede podaci za FTP, ako ne budete u mogućnosti preuzimati signal uživo.

Za sva dodatna tehnička pitanja...


17.12.2020

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16 i 43/20)

S A Z I V A M

47. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 17.12.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 44. redovne i 101., 102., 103., 104. i 105. vanredne...


17.12.2020

Poštovani,

obavještavamo vas da će se SUTRA (ČETVRTAK), 17.decembra 2020. godine, sa početkom u 10:00 sati održati XIII Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.

Sjednica će se održati online, a biće emitovana uživo u programu Televizije Sarajevo, kao i putem web stranice TVSA.

Televizija Sarajevo će omogućiti svim zainteresovanim medijima preuzimanje čistog live signala HD rezolucije sa posebnog YouTube kanala, čiji link je: https://www.youtube.com/channel/UCKul1PDiZ4VJ1hBUALp9oTg 

I dalje vrijede podaci za FTP, ako ne budete u mogućnosti preuzimati signal uživo.

Dnevni red ove sjednice bit...


16.12.2020

Poštovane kolege,

 

Obavještavamo Vas da će se SUTRA /SRIJEDA/, 16decembra 2020. godine, sa početkom u 10:00 sati, predstavnici Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo obratiti javnosti i informirati je o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo.

Televizija Sarajevo će omogućiti svim zainteresovanim medijima preuzimanje čistog live signala HD rezolucije sa posebnog YouTube kanala, čiji link je:

https://www.youtube.com/channel/UCKul1PDiZ4VJ1hBUALp9oTg

I dalje vrijede podaci za FTP, ako ne budete u mogućnosti preuzimati signal uživo.

Za sva dodatna tehnička pitanja...


15.12.2020

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 - Prečišćeni tekst i 37/14) i člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16 i 43/20)

S A Z I V A M

106. vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u utorak 15.12.2020. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09:00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

1.Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih...


14.12.2020

Poštovane kolege,

Obavještavamo Vas da će se SUTRA /PONEDJELJAK/ 14. decembra 2020. godine, sa početkom u 10:00 sati, predstavnici Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo obratiti javnosti i informirati je o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo. 

Televizija Sarajevo će omogućiti svim zainteresovanim medijima preuzimanje čistog live signala HD rezolucije sa posebnog YouTube kanala, čiji link je:

https://www.youtube.com/channel/UCKul1PDiZ4VJ1hBUALp9oTg

I dalje vrijede podaci za FTP, ako ne budete u mogućnosti preuzimati signal uživo.

Za sva dodatna tehnička...