Vlada Kantona Sarajevo

Najave

22.10.2019

Obavještavamo Vas da će se sutra u UTORAK 22. OKTOBRA 2019. godine u 10:00 sati održati druga tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.

Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.

Tačka Dnevnog reda ove sjednice je: Informacija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo o stanju u oblasti obrazovanja i nauke

Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


23.10.2019

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

43. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu 23.10.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

1. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

Izvjestilac: ministar...


18.10.2019

 

Obavještavamo Vas da će SUTRA /PETAK/ 18. OKTOBRA 2019. godine u 10:00 sati ministar privrede Kantona Sarajevo Haris Bašić i nekoliko članova Komisije za odabir korisnika poticajnih grant-sredstava za 2019. godinu održati press konferenciju na kojoj će biti prezentiran proces izbora korisnika poticaja maloj privredi u KS.

Ministarstvo privrede KS ove je godine napravilo značajne iskorake u procesu dodjele poticajnih sredstava maloj privredi u kontekstu transparentnosti, načinu objavljivanja i promovisanja javnog poziva, a posebno u procesu izbora korisnika, gdje je minimiziran rizik od...


17.10.2019

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo kao partner u projektu sa organizacijom Care International poziva vas da medijski pratite dvodnevni radni sastanak „Akreditacija Programa Y - Mladi - Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova kod mladića i djevojaka - Sljedeći koraci“ koji će biti održan 17. i 18. oktobra 2019. godine u Hotelu Bristol, u Sarajevu.

Jedna od glavnih tema dvodnevnog sastanka biće razmjena najboljih praksi na primjeru „Program Y“, koji je akreditovan i izvodi se u sklopu časova odjeljenske zajednice u...


17.10.2019

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

42. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 17.10.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 40. sjednice i 53. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u...


10.10.2019

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

41. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 10.10.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 39. redovne i 51. i 52. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u...


10.10.2019

Obavještavamo Vas u skladu sa članom 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16) da će se nastavak 40. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak, 10.10.2019. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojoj će se razmatrati preostale tačke Dnevnog reda, i to:

 

Iz nadležnosti Vlade

 

9. Prijedlog rješenja po žalbama Dajdžić Ilvane, „Taxi 8” d.o.o. Sarajevo, i prijedlog zaključka po zahtjevu za izuzeće Selmanović Belme

Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

10. Prijedlog...


09.10.2019

Obavještavamo vas da će se SUTRA /SRIJEDA/ 09. oktobra 2019. godine sa početkom u 16:00 sati održati 76. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo. Izjave za medije planirane su u 15:50 sati ispred multimedijalne sale, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.
 

                                                                                    DNEVNI RED:

1. Usvajanje Prijedloga izvoda iz zapisnika sa tematske sjednice Ekonomsko – socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo "Odliv radno sposobnog stanovništva – uzroci i posljedice", održane  20.08.2019. godine;
2....


08.10.2019

Obavještavamo vas da će se SUTRA /UTORAK/ 08. oktobra 2019. godine sa početkom u 10:00 sati održati peta hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.

Na sjednici će, kao jedina tačka dnevnog reda, biti razmatran Izvještaj o stanju i aktivnostima u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići sa prijedlogom mjera, koji je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

...


07.10.2019

Obavještavamo Vas da će U PONEDJELJAK 07. OKTOBRA 2019. GODINE U 12:00 SATI okupljanjem ispred BBI centra početi „Šarena parada“, čime će biti zvanično otvorena Dječija nedjelja 2019. godine.

Program obilježavanja „Dječije nedjelje“ objavljen je na stranici Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS na sljedećem link: https://mrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/operativni_program_aktivnosti_dn_2019.pdf

Planirani događaji i aktivnosti iz ovog programa raspoređeni su od 07. do 13. oktobra ove godine.

 

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

...

04.10.2019

Obavještavamo Vas da će SUTRA /PETAK/ 04. OKTOBRA 2019. godine u 09:30 SATI predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elmedin Konaković održati press konferenciju na kojoj će biti riječi o utrošku sredstava sa budžetske pozicije Kabinet predsjedavajućeg, kao i drugim aktuelnim temama.

Press konferencija će se držati ispred sale 100, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

 

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

 


04.10.2019

Obavještavamo Vas da će SUTRA /PETAK/ 04. OKTOBRA 2019. godine u 19:00 SATI u organizaciji Ministarstva za obrazovanja, nauku i mlade Kantona Sarajevo održati manifestacija upriličena povodom Svjetskog dana učitelja – 5. oktobra“.

Kako je planirano, u okviru ove manifestacije bit će dodijeljena priznanja i nagrade učenicima i najboljim učiteljima, nastavnicima, odgajateljima, direktorima i stručnim saradnicima te proglašen „Nastavnik godine“ za školsku 2018/2019. godinu.

Manifestacija će se održati u Domu mladih, Kulturno-sportskog centra Skenderija.

 

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg...


03.10.2019

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

40. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 03.10.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 08,30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 38. redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26...


01.10.2019

Obavještavamo vas da će danas, 01. 10. 2019. godine   u zgradi Kantona Sarajevo (Multimedijalna sala) u 12,00 sati biti upriličeno potpisivanje Sporazuma o sufinansiranju projekata za infrastrukturna uređenja privrednih i poslovno industrijskih zona u općinama Ilidža, Hadžići, Trnovo, Novi Grad i Stari Grad.

Sporazum će potpisati predstavnici Ministarstva privrede KS i načelnici navedenih općina.

 
Ukupna vrijednost projekta iznosi  2.434.565,00 KM.
 
Općine su Ministarstvu prethodno dostavile svoje prioritetne projekte, izvršeno je njihovo bodovanje u skladu s utvrđenim kriterijima i...


01.10.2019

Obavještavamo vas da će se sutra /utorak/ 01. oktobra 2019. godine sa početkom u 09:30 sati, u organizaciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, održati prezentacija "Studije urbanih ventilacionih koridora i uticaja visokih zgrada u Kantonu Sarajevo".

Studija je pripremljena u okviru Zelenog kantonalnog akcionog plana (GCAP) a ima za cilj pomoći Kantonu Sarajevo da  sistematski odgovori na izazove vezane za okoliš i održivost.

Projekt podržava  Evropska banka za obnovu i razvoj - EBRD, a finansira Vlada Japana.

Prezentacija će se održati u zgradi...


30.09.2019

Obavještavamo vas da će se u PONEDJELJAK 30. septembra 2019. godine sa početkom u 10:00 sati održati nastavak 13. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

PREOSTALE TAČKE DNEVNOG REDA SJEDNICE:

 

12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji zemljišta – građevinske parcele koja se nalazi u naselju Rosulje, Općina Vogošća i koja je kao k.č. 1510/1 K.O. Vogošća (politička općina...


26.09.2019
Obavještavamo Vas da će DANAS /ČETVRTAK/ 26. SEPTEMBRA 2019. godine u 14:00 SATI Vlada Kantona Sarajevo iznijeti svoj stav vezan za aktuelne navode o  direktoru KJKP „Toplane Sarajevo“ Enveru Zorniću, ispred sale 100, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo. 
 
Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.
 
 

28.09.2019

Obavještavamo Vas da će U SUBOTU 28. SEPTEMBRA 2019. godine u 10:00 SATI delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra na mjesnom mezarju u Boljakovom Potoku, u blizini Osnovne škole „Umihana Ćuvidina“.

Prije 27 godina, za vrijeme dženaze Fatimi Jusić na pomenuto groblje ispaljene su sa agresorskih položaja dvije granate od kojih je jedna pala među okupljene građane. Od njenog rasprskavajućeg dejstva ubijeno je devet, a ranjeno 20 naših sugrađana.

Ubijeni su: Asim Cvrk, Meho Čakarić, Alija Čaušević, Imšir Kerla, Mustafa Karajčić, Ibrahim Šehović, Ramo Veljan te dvije N.N....


26.09.2019

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

39. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 26.09.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 37. redovne i 50. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u...


25.09.2019

Obavještavamo Vas da će se SUTRA /SRIJEDA/ 25. SEPTEMBRA 2019. godine u 09:40 SATI održati potpisivanje Sporazuma i Aneksa sporazuma vezanih za realizaciju projekta uklanjanja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima.

Sporazum i Aneks će potpisati ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Malik Garibija i zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u Bosni i Hercegovini Sukhrob Khoshmukhamedov.

Potpisivanju će prisustvovati i član Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS Almir Šahmanija.

Potpisivanje...