Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
17.11.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

16.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

16.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

16.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

14.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

14.11.2017
Ministarstvo privrede

13.11.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

10.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

09.11.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

08.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

07.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

03.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

02.11.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

02.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

01.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

31.10.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade