Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
15.02.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

13.02.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

09.02.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

08.02.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

07.02.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

07.02.2018
Ministarstvo finansija

31.01.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

31.01.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

26.01.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

26.01.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

24.01.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

24.01.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

18.01.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

16.01.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

15.01.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

12.01.2018
Ministarstvo privrede

11.01.2018
Ministarstvo privrede

09.01.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

09.01.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

05.01.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade