Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
27.03.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

26.03.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

19.03.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

15.03.2018
Zavod za informatiku i statistiku

14.03.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

12.03.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

08.03.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

08.03.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

02.03.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

02.03.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

28.02.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

28.02.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

28.02.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

28.02.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

23.02.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

23.02.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

22.02.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

21.02.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

21.02.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

16.02.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade