Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
05.01.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

31.12.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

29.12.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

29.12.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

27.12.2017
Ministarstvo pravde i uprave

24.12.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

21.12.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

11.12.2017
Ministarstvo finansija

11.12.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

05.12.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

05.12.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

01.12.2017
Ministarstvo finansija

28.11.2017
Ministarstvo privrede

27.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

24.11.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

24.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

24.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

23.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

22.11.2017
Ministarstvo pravde i uprave

19.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade