Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
10.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

09.11.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

08.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

07.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

03.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

02.11.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

02.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

01.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

31.10.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

24.10.2017
Zavod za informatiku i statistiku

24.10.2017
Zavod za informatiku i statistiku

20.10.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

18.10.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

16.10.2017
Ministarstvo pravde i uprave

13.10.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

12.10.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

10.10.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

10.10.2017
Ministarstvo privrede

09.10.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

04.10.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade