Vlada Kantona Sarajevo

Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
10.03.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

06.03.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

05.03.2020
Ministarstvo finansija

05.03.2020
Ministarstvo zdravstva

04.03.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

28.02.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

28.02.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

27.02.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

27.02.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

24.02.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

21.02.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

21.02.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

21.02.2020
Ministarstvo zdravstva

20.02.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

20.02.2020
Zavod za informatiku i statistiku

17.02.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

14.02.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

11.02.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

10.02.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

10.02.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade