Vlada Kantona Sarajevo

Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
20.03.2020
Ministarstvo zdravstva

20.03.2020
Ministarstvo zdravstva

19.03.2020
Ministarstvo zdravstva

19.03.2020
Ministarstvo zdravstva

19.03.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

18.03.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

18.03.2020
Ministarstvo zdravstva

18.03.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

17.03.2020
Ministarstvo zdravstva

17.03.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

16.03.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

16.03.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

16.03.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

16.03.2020
Ministarstvo zdravstva

16.03.2020
Ministarstvo privrede

13.03.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

13.03.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

13.03.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

12.03.2020
Ministarstvo privrede

11.03.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade