Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
19.06.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

16.06.2017
Ministarstvo kulture i sporta

15.06.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

15.06.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

14.06.2017
Zavod za informatiku i statistiku

13.06.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

13.06.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

08.06.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

08.06.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

08.06.2017
Ministarstvo privrede

07.06.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

06.06.2017
Ministarstvo kulture i sporta

05.06.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

05.06.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

05.06.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

02.06.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

01.06.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

01.06.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

01.06.2017
Ministarstvo privrede