Vlada Kantona Sarajevo

Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
14.04.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

13.04.2020
Ministarstvo zdravstva

10.04.2020
Ministarstvo privrede

06.04.2020
Ministarstvo privrede

05.04.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

03.04.2020
Kantonalna uprava civilne zaštite

03.04.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

03.04.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

01.04.2020
Kantonalna uprava civilne zaštite

31.03.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

31.03.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

30.03.2020
Kantonalna uprava civilne zaštite

30.03.2020
Kantonalna uprava civilne zaštite

27.03.2020
Kantonalna uprava civilne zaštite

25.03.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

24.03.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

24.03.2020
Ministarstvo pravde i uprave

22.03.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

22.03.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

20.03.2020
Ministarstvo zdravstva