Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
22.11.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

22.11.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

21.11.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

21.11.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

20.11.2019
Ministarstvo zdravstva

19.11.2019
Ministarstvo finansija

15.11.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

13.11.2019
Ministarstvo zdravstva

12.11.2019
Ministarstvo privrede

11.11.2019
Ministarstvo zdravstva

07.11.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

01.11.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

01.11.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

30.10.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

30.10.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade