Vlada Kantona Sarajevo

Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
09.06.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

09.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

08.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

08.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

08.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

08.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

05.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

05.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

05.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

04.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

04.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

04.06.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

04.06.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

04.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

04.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

04.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

03.06.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

02.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

02.06.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

02.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade