Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
07.09.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

06.09.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

06.09.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

05.09.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

03.09.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

03.09.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

31.08.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

30.08.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

28.08.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

28.08.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

27.08.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade