Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
19.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

19.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

18.06.2019
Ministarstvo zdravstva

17.06.2019
Ministarstvo zdravstva

17.06.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

14.06.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

14.06.2019
Ministarstvo privrede

12.06.2019
Ministarstvo zdravstva

11.06.2019
Ministarstvo privrede

11.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

10.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

10.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

10.06.2019
Ministarstvo privrede

10.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

07.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

07.06.2019
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

05.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

03.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

30.05.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade