Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
14.06.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

05.06.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

05.06.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

05.06.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

05.06.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

05.06.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

04.06.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

01.06.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

01.06.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

01.06.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

01.06.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

31.05.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

31.05.2018
Ministarstvo privrede

29.05.2018
Ministarstvo privrede

29.05.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

25.05.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

25.05.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

23.05.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

23.05.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

17.05.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove