Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
31.01.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

28.01.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

25.01.2019
Ministarstvo saobraćaja

25.01.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

22.01.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

21.01.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

16.01.2019
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

08.01.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

07.01.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

07.01.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

06.01.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

04.01.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

03.01.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

31.12.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade