Vlada Kantona Sarajevo

Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
15.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

15.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

15.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

15.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

12.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

12.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

12.06.2020
Ministarstvo zdravstva

12.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

11.06.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

11.06.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

11.06.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

11.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

10.06.2020
Ministarstvo privrede

10.06.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

10.06.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

09.06.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

09.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

08.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

08.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

08.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade