Vlada Kantona Sarajevo

Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
25.02.2021
Ministarstvo zdravstva

25.02.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

24.02.2021
Ministarstvo zdravstva

23.02.2021
Ministarstvo privrede

23.02.2021
Ministarstvo zdravstva

23.02.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

23.02.2021
Ministarstvio za nauku, visoko obrazovanje i mlade

22.02.2021
Ministarstvo zdravstva

22.02.2021
Ministarstvo zdravstva

22.02.2021
Ministarstvo za boračka pitanja

21.02.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

19.02.2021
Ministarstvo privrede

19.02.2021
Ministarstvo privrede

19.02.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

19.02.2021
Ministarstvio za nauku, visoko obrazovanje i mlade

19.02.2021
Ministarstvo privrede

19.02.2021
Ministarstvo zdravstva

19.02.2021
Ministarstvo privrede

18.02.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

16.02.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje