Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
12.04.2018
Zavod za informatiku i statistiku

11.04.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

10.04.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

09.04.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

08.04.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

06.04.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

05.04.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

05.04.2018
Ministarstvo finansija

02.04.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

02.04.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

01.04.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

30.03.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

28.03.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

27.03.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

26.03.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

19.03.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

15.03.2018
Zavod za informatiku i statistiku

14.03.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

12.03.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

08.03.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade