Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
27.12.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

26.12.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

25.12.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

25.12.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

24.12.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

23.12.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

20.12.2019
Ministarstvo zdravstva

18.12.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

17.12.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

17.12.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

13.12.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

13.12.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

12.12.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

12.12.2019
Ministarstvo zdravstva

10.12.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

09.12.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

05.12.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

05.12.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

03.12.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

03.12.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade