Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
10.07.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

09.07.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

08.07.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

08.07.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

05.07.2019
Ministarstvo privrede

04.07.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

04.07.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

04.07.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

04.07.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

04.07.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

02.07.2019
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

01.07.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

28.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

26.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

26.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

26.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

25.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

25.06.2019
Ministarstvo zdravstva

25.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

24.06.2019
Ministarstvo zdravstva