Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
19.06.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

19.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

19.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

17.06.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

14.06.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

14.06.2019
Ministarstvo privrede

11.06.2019
Ministarstvo privrede

11.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

10.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

10.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

10.06.2019
Ministarstvo privrede

10.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

07.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

07.06.2019
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

05.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

03.06.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

30.05.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

24.05.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

23.05.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

17.05.2019
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo