Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
05.06.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

02.06.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

01.06.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

01.06.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

01.06.2017
Ministarstvo privrede

31.05.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

29.05.2017
Ministarstvo privrede

26.05.2017
Ministarstvo kulture i sporta

25.05.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

24.05.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

19.05.2017
Ministarstvo kulture i sporta

16.05.2017
Ministarstvo kulture i sporta

12.05.2017
Ministarstvo kulture i sporta

12.05.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

12.05.2017
Zavod za informatiku i statistiku

10.05.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

10.05.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

10.05.2017
Ministarstvo privrede

09.05.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

09.05.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade