Vlada Kantona Sarajevo

Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
08.03.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

08.03.2021
Ministarstvio za nauku, visoko obrazovanje i mlade

07.03.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

07.03.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

06.03.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

05.03.2021
Ministarstvo zdravstva

04.03.2021
Ministarstvo zdravstva

03.03.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

02.03.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

02.03.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

02.03.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

01.03.2021
Ministarstvo zdravstva

26.02.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

26.02.2021
Ministarstvio za nauku, visoko obrazovanje i mlade

26.02.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

26.02.2021
Ministarstvio za nauku, visoko obrazovanje i mlade

26.02.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

26.02.2021
Ministarstvio za nauku, visoko obrazovanje i mlade

26.02.2021
Ministarstvo zdravstva

26.02.2021
Ministarstvo zdravstva