Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
12.01.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

12.01.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

11.01.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

11.01.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

10.01.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

10.01.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

10.01.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

09.01.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

09.01.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

08.01.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

06.01.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

31.12.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

30.12.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

30.12.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

28.12.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

27.12.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

26.12.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

25.12.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

25.12.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

24.12.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade