Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
12.10.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

09.10.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

09.10.2018
Zavod za informatiku i statistiku

05.10.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

04.10.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

03.10.2018
Ministarstvo privrede

02.10.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

28.09.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

27.09.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

21.09.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

19.09.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

17.09.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

14.09.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

14.09.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

12.09.2018
Ministarstvo privrede

12.09.2018
Ministarstvo privrede

12.09.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

07.09.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

06.09.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

06.09.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade