Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
21.04.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

16.04.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

16.04.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

12.04.2019
Ministarstvo privrede

11.04.2019
Ministarstvo finansija

10.04.2019
Ministarstvo privrede

05.04.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

04.04.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

03.04.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

03.04.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

01.04.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

27.03.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

27.03.2019
Ministarstvo saobraćaja

27.03.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

26.03.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

22.03.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

21.03.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

20.03.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

20.03.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

19.03.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade