Vlada Kantona Sarajevo

Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
01.07.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

01.07.2020
Ministarstvo zdravstva

01.07.2020
Ministarstvo zdravstva

30.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

30.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

29.06.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

29.06.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

26.06.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

26.06.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

25.06.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

25.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

24.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

23.06.2020
Ministarstvo zdravstva

23.06.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

22.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

22.06.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

22.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

18.06.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

18.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

17.06.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade