Vlada Kantona Sarajevo

Premijer Konaković primio predstavnike Bosansko - podrinjskog kantona Goražde

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković održao je danas sastanak sa premijerom Bosansko - podrinjskog kantona Goražde (BPK) Emirom Okovićem te načelnicima općina Foča Ustikolina i Prača Zijadom Kunovcem i Asimom Zecom.

„Mi smo sa vašim kantonom imali odličnu saradnju, a tu prije svega mislim na realizaciju izgradnje magistralnog puta koji povezuje Sarajevo i Ustikolinu“, rekao je premijer Oković te istakao kako treba asfaltirati još deset kilometara ovog puta za šta će prema njegovom mišljenju i ovaj put trebati pomoć sarajevskog kantona.

Ovom prilikom bilo je riječi i o uređenju spomen - obilježja na Grebku, u čiju bi se implementaciju trebalo uključiti i Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo. Načelnik Kunovac je predložio da djeca iz sarajevskih škola u okviru programa Škole u prirodi planira posjeta sela Jabuka kako bi se na taj način gradska djeca upoznala sa običajima života na selu.

Razgovarano je i o azilu za pse u Prači s kojim kako je istakao načelnik Zec ova opština ima samo probleme te da se pod hitno mora riješiti princip njegovog funkcionisanja i gazdovanja.

Premijer Konaković je kazao kako će Vlada nastaviti saradnju sa Bosansko – podrinjskim kantonom Goražde, a da će problem azila biti vrlo brzo riješen jer će ubrzo Ministarstvo komunalne privrede zajedno sa preduzećem „Rad“ želi staviti što prije u funkciju higijenski servis.

Nakon rebalansa Budžeta KS, premijer Konaković je najavio posjetu Goraždu, jer će tada biti jasno u kojim projektima bi Sarajevski kanton zajedno sa BPK mogao participirati.