Vlada Kantona Sarajevo

Održana prezentacija Projekta „Izrada Registra emisija u zrak za 2013.godinu i određivanje kategorija kvaliteta zraka za područje Kantona Sarajevo“

U organizaciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo danas je organizovana prezentacija Projekta: „Izrada Registra emisija u zrak za 2013.godinu i određivanje kategorija kvaliteta zraka za područje Kantona Sarajevo“. Registar emisija za Kanton Sarajevo je urađen za 2010. godinu, s ciljem ispunjavanja definisanih obaveza, kao i potrebe za preduzimanjem sistemskih preventivnih mjera na očuvanju kvaliteta zraka i okoliša u cjelini.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša je, putem Centra za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj (CETEOR) iz Sarajeva, obezbijedilo ažuriranje Registra (Katastra) emisija u zrak za područje Kantona Sarajevo za 2013.godinu, a shodno obavezama propisanim Zakonom o zaštiti zraka («Službene novine FBiH» broj 33/03 i 4/10), prema kojim su svi kantoni u Federaciji dužni da objavljuju izvještaje o emisijama zagađujućih materija u zrak (uključujući emisije iz prirodnih izvora) za pretprošlu godinu.

“Uz ažuriranje Registra za 2013.godinu, po prvi put je uz korištenje disperzionog, odnosno atmosferskog modela, izvršena kategorizacija područja Kantona Sarajevo prema kvalitetu zraka i to na: I Kategoriju: čist ili neznatno zagađen zrak, II Kategoriju: umjereno zagađen zrak i III kategoriju: prekomjerno zagađen zrak. Zahvaljujući ovome, više se neće moći odobravati novi zahvati u prostoru, ako se istim ugrožava postojeća kategorija kvaliteta zraka, što će predstavljati siguran mehanizam u daljnjim naporima za obezbjeđenje kvaliteta zraka u interesu građana Kantona", rekao je, između ostalog, ministar prostornog uređenja,građenja i zaštite okoliša KS Čedomir Lukić, tokom današnje prezentacije.

Također, na osnovu Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, kvalitet zraka na području Kantona Sarajevo se određuje kombinovano – mjerenjima i metodama procjene na osnovu standardiziranih matematičkih modela. Na ovaj način se pouzdano može pratiti kvalitet zraka na čitavom području i vršiti prognoziranje kvaliteta zraka za slučaj promjena u emisijama i/ili uslovima rasprostiranja.

Više informacija o pomenutoj prezentaciji možete naći na web stranici Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša http//:mpz.ks.gov.ba, u dijelu „Javne rasprave“.