Ministar Mario Nenadić i predstavnica OSCE-a Samra Ramić o izmjenama Ustava KS: Mogućnost novog kruga konsultacija sa jedinicama lokalne samouprave

O izmjenama Ustava Kantona Sarajevo i aktivnostima koje se u vezi s tim poduzimaju razgovarali su danas ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić i predstavnica Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Samra Ramić.

Ministar Nenadić je informisao predstavnicu OSCE-a o detaljima održanih tematskih rasprava u Gradu Sarajevo i općinama, kao i o inicijativi pojedinih općina da se produži rok javne rasprave na tekst amandmana L do LV na Ustav Kantona Sarajevo.

S obzirom da nisu dostavljeni zaključci svih općinskih vijeća sa primjedbama, sugestijama i prijedlozima na tekst pomenutih amandmana, najavljena je  mogućnost organiziranja još jednog kruga konsultacija sa jedinicama lokalne samouprave, a što podržava i Misija OSCE-a.

Rečeno je da će OSCE-a i dalje pratiti aktivnosti u okviru reforme Ustava Kantona Sarajevo. Ovom prilkom,  istaknuta je dobra saradnja sa resornim kantonalnim ministarstvom.