Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
18.08.2017
Ministarstvo kulture i sporta

18.08.2017
Ministarstvo kulture i sporta

18.08.2017
Ministarstvo kulture i sporta

16.08.2017
Zavod za informatiku i statistiku

07.08.2017
Ministarstvo privrede

03.08.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

03.08.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

02.08.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

31.07.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

27.07.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

27.07.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

26.07.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

25.07.2017
Ministarstvo privrede

25.07.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

21.07.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

20.07.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

18.07.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

14.07.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

14.07.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

12.07.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade