Vlada Kantona Sarajevo

Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
23.05.2022
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

23.05.2022
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

20.05.2022
Ministarstvo zdravstva

18.05.2022
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade

18.05.2022
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade

18.05.2022
Ministarstvo zdravstva

17.05.2022
Ministarstvo zdravstva

17.05.2022
Ministarstvo zdravstva

16.05.2022
Ministarstvo zdravstva

16.05.2022
Ministarstvo pravde i uprave

13.05.2022
Ministarstvo zdravstva

13.05.2022
Ministarstvo zdravstva

12.05.2022
Ministarstvo kulture i sporta

12.05.2022
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade

11.05.2022
Ministarstvo zdravstva

11.05.2022
Ministarstvo zdravstva

11.05.2022
Ministarstvo zdravstva

11.05.2022
Ministarstvo zdravstva

10.05.2022
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

10.05.2022
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove