Vlada Kantona Sarajevo

Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
18.10.2021
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade

14.10.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

11.10.2021
Ministarstvo zdravstva

11.10.2021
Ministarstvo zdravstva

08.10.2021
Ministarstvo zdravstva

08.10.2021
Ministarstvo zdravstva

04.10.2021
Ministarstvo zdravstva

01.10.2021
Ministarstvo zdravstva

28.09.2021
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade

27.09.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

16.09.2021
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

14.09.2021
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

10.09.2021
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade

07.09.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

06.09.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

06.09.2021
Ministarstvo saobraćaja

03.09.2021
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade

02.09.2021
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

24.08.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

20.08.2021
Ministarstvo zdravstva