Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
20.10.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

18.10.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

16.10.2017
Ministarstvo pravde i uprave

13.10.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

12.10.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

10.10.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

10.10.2017
Ministarstvo privrede

09.10.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

04.10.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

02.10.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

29.09.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

26.09.2017
Ministarstvo finansija

14.09.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

14.09.2017
Ministarstvo privrede

14.09.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

14.09.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

13.09.2017
Ministarstvo privrede

12.09.2017
Ministarstvo privrede

12.09.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

08.09.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove