Vlada Kantona Sarajevo

Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
27.11.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

27.11.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

27.11.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

24.11.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

24.11.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

20.11.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

20.11.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

20.11.2020
Ministarstvo zdravstva

20.11.2020
Ministarstvo zdravstva

19.11.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

15.11.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

14.11.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

14.11.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

13.11.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

12.11.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

10.11.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

06.11.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

05.11.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

05.11.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

03.11.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove