Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
22.10.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

22.10.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

21.10.2019
Ministarstvo zdravstva

18.10.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

18.10.2019
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

18.10.2019
Ministarstvo privrede

17.10.2019
Ministarstvo privrede

16.10.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

11.10.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

11.10.2019
Ministarstvo zdravstva

04.10.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

30.09.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

30.09.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

25.09.2019
Ministarstvo privrede

23.09.2019
Ministarstvo zdravstva

20.09.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

20.09.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

18.09.2019
Ministarstvo privrede

16.09.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

16.09.2019
Ministarstvo privrede