Vlada Kantona Sarajevo

Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
30.07.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

29.07.2021
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade

29.07.2021
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade

29.07.2021
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade

29.07.2021
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade

28.07.2021
Ministarstvo zdravstva

22.07.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

19.07.2021
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

19.07.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

19.07.2021
Ministarstvo zdravstva

15.07.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

09.07.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

06.07.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

05.07.2021
Ministarstvo privrede

02.07.2021
Ministarstvo pravde i uprave

01.07.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

30.06.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

29.06.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

29.06.2021
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

28.06.2021
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje