Aktivnosti ministarstava i organa

Upišite naziv ili dio naziva ministarstva ili organa
13.01.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

11.01.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

07.01.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

06.01.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

30.12.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

30.12.2016
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

30.12.2016
Ministarstvo kulture i sporta

30.12.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

29.12.2016
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

28.12.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

27.12.2016
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

23.12.2016
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

23.12.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

22.12.2016
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

22.12.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

16.12.2016
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

08.12.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

08.12.2016
Ministarstvo privrede

07.12.2016
Ministarstvo privrede

06.12.2016
Ministarstvo kulture i sporta