Sjednica Vlade Kantona Sarajevo: Imenovanja direktora u 11 osnovnih škola

Vlada Kantona Sarajevo na svojoj 56.sjednici utvrdila je prijedloge odluka o davanju saglasnosti na Programe rada sa finansijskim planovima za 14 javnih ustanova nad kojima nadzor vrši Ministarstvo kulture i sporta, te ih uputila u dalju skupštinsku proceduru. Vlada je utvrdila i prijedloge odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Opća bolnica „Prim dr Abdulah Nakaš“, te Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na program rada JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnosti školskim odborima za imenovanje njihovih direktora. U Osmoj osnovnoj školi „Amer Čenanović“ na Ilidži za direktora bit će imenovan Vahid Čustović profesor informatike i matematike, u Osnovnoj školi „Musa Ćazim Ćatić“ u naredne četiri godine direktor će biti Hamza Dobrača profesor pedagogije, a u Drugoj osnovnoj školi na Ilidži istu funkciju obavljat će Arnela Prevljak profesorica književnosti. Školski odbor Četvrte osnovne škole na Ilidži dobio je saglasnost od Vlade KS da se Hamid Guska profesor za fizičku kulturu imenuje za direktora škole. U Osnovnoj školi „Safet beg Bašagić“ za direktora će biti imenovana Lejla Dizdarević profesorica informatike. U Osnovnoj školi „Umihana Ćuvidina“ Aziz Mulahmetović profesor geografije imenovat će se za funkciju direktora. Vlada Kantona Sarajevo dala je saglasnost školskom odboru Osnovne škole „Aleksa Šantić“ da se Muamaer Tinjak profesor islamske teologije imenuje za direktora škole. Điđana Sarić profesorica književnosti u naredne četire godine imenovat će se za direkotricu Osnovne škole „Mehmed beg Kapetanović Ljubušak“, a Munib Kukavica profesor za fizičku kulturu bit će direkotor Osnovne škole „Mehmedalije Mak Dizdar“. U Osnovnoj školi „Hilmi ef. Šarić“ u Tarčinu direktor će biti Nermin Subašić profeosor razredne nastave, a u Osnovnoj školi „Džemaludin Čaušević“ bit će imenovana Beba Šarkinović profesorica razredne nastave.