Vlada Kantona Sarajevo

Aktivnosti u Uredu

Dokument PREISPITIVANJE SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM OD STRANE RUKOVODSTVA izrađen je u skladu sa tačkom 5.6 Standarda ISO 9001:2008 od strane Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo, uz prethodno dobijene podatke i preispitivanja od certificiranih organa i službi Kantona Sarajevo.
Ovaj dokument sadrži sve aktivnosti u oblasti Sistema upravljanja kvalitetom (SUQ), koje su se odvijale u toku 2014. godine, sa predloženim Programom za poboljšanje u narednom periodu 2015. godine, koji će razmatrati Vlada Kantona Sarajevo. Po usvajanju ovog dokumenta od strane Vlade KS, Zaključak Vlade i Program za poboljšanje biće dostavljen svim certificiranim organima i službama radi preduzimanja određenih akcija.