Vlada Kantona Sarajevo

Aktivnosti sa NVO sektorom

U okviru saradnje sa NVO sektorom Ured za kvalitet učestvuje u realizaciji Projekta pod nazivom „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve, kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima diljem Bosne i Hercegovine”, na inicijativu NVO „Vive Žene” iz Tuzle. Određeni broj ministarstava Kantona Sarajevo, koja imaju u nadležnosti ovaj oblik saradnje, uključeno je u ove aktivnosti.