Pretraga akata

Naziv ili dio naziva akta

82. sjednica Vlade Kantona Sarajevo, 16.08.2012

 1. Prijedlog odluka o formiranju Savjeta Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća za period od 1986. do 2015. godine
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite
 3. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.06.2012. godine
 4. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.06.2012. godine
 5. Konsolidovani izvještaj za korisnike Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.06.2012. godine
 6. Konsolidovani izvještaj za korisnike Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.06.2012. godine
 7. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora JU Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” čiji je osnivač Kanton Sarajevo
 8. Prijedlog rješenja o imenovanju v. d. predsjednika i v. d. članova Upravnog odbora JU Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” čiji je osnivač Kanton Sarajevo
 9. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Komisije za neposrednu pogodbu za nekretninu Stari dio Hotela "Bristol"
 10. Izvještaj o provedenom Recertifikacijskom auditu u 2012. godini sa prijedlogom programa za poboljšanje SUQ na nivou Kantona Sarajeva u 2012. godini
 11. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Uredu za kvalitet za popunu radnog mjesta viši referent za administrativno-tehničke i računovodstveno-materijalne poslove na određeno vrijeme, do povratka uposlenika sa bolovanja
 12. Prijedlog zaključka o prihvatanju odgovora na zastupničko pitanje zastupnice Segmendine Srna-Bajramović
 13. Prijedlog Rješenja o stupanju na posao rukovodećeg državnog službenika – direktora Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo 16. Aktuelna pitanja
 14. Dopis Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i stručni nalaz i mišljenje vještaka građevinske struke u predmetu procjene tržišne vrijednosti zemljišta upisanog u zk. ul 1835, k.o. Rakovića i prateće komunalne infrastrukture objekta S – 106 – skladišta na