Pretraga akata

Naziv ili dio naziva akta

6. Sjednica Vlade 2011, 24.02.2011

 1. Program redovnog i vandrednog održavanja saobraćajnica na području Kantona Sarajevo u 2011. godini iz nadležnosti Ministarstva saobraćaja – Direkcija za puteve
 2. Program obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo u 2011. godini
 3. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU “Djeca Sarajeva”
 4. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za imenovanja upražnjenih pozicija u upravnim i nadzornim odborima visokoškolskih ustanova i naučnoistraživačkih instituta kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo, čija konačna imeno
 5. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova nadzornih odbora i člana Upravnog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo
 6. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za nominiranje/imenovanje kandidata za poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 7. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida
 8. Prijedlog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida
 9. Informacija o realizaciji plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola i realizaciji upisa učenika u prvi razred osnovnih škola u školskoj 2010./11. godini
 10. Informacija o realizaciji projekta nabavke besplatnih udžbenika
 11. Prijedlog zaključka kojim se zadužuje Skupština KJP ”Sarajevo-šume” d.o.o. da dostavi izvještaj o svom radu, uključujući i realizaciju Preporuke Ombudsmena/Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine
 12. Prijedlog zaključka o dodjeli stambenih jedinica iz socijalnog programa Vlade Kantona Sarajevo na lokalitetu “Otes” za šehidske porodice i ratne vojne invalide
 13. Prijedlog odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Javne ustanove “Tehnički muzej“ Sarajevo
 14. Program rada JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”- Sarajevo za 2011. godinu
 15. Prijedlog zaključka o zaduženju Ministarstva pravde i uprave da pripremi izmjene i dopune Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija
 16. Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2011. godini sa načinom i kriterijima za realizaciju
 17. Izvještaj o radu ustanova iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za školsku 2009./10. godinu sa programom rada za školsku 2010./11. godinu