Pretraga akata

Naziv ili dio naziva akta

7. Sjednica Vlade Kantona 2011., 03.03.2011

 1. Prijedlog zaključka o imenovanju člana Inicijativnog odbora za izgradnju spomen-obilježja na lokalitetu Skenderija
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice Javne ustanove Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković”
 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „Meša Selimović”
 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Javne ustanove „Željeznički školski centar” Sarajevo
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice Javne ustanove „Gimnazija Dobrinja” Sarajevo
 6. Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti predsjednika Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola “Hrasno”
 7. Prijedllog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Školskog odbora Javne ustanove
 8. Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti predsjednika Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola “Grbavica II”
 9. Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola “Grbavica II”
 10. Inicijativa za ustupanje objekata koji su proglašeni neperspektivnim za potrebe Oružanih snaga BiH
 11. Informacija sa Sarajevske inicijativne radionice za uspješniji tretman mladih u sukobu sa zakonom od 23.02.2011. godine i 28.02.2011. godine sa prijedlogom zaključaka
 12. Prijedlog rješenja o uspostavljanju i imenovanju predsjedavajućeg i članova Policijskog odbora
 13. Prijedlog zaključka o informaciji u vezi sa Pismom namjere Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine za kupovinu objekta koji je u vlasništvu JU "Studentski centar Sarajevo" u Nedžarićima
 14. Nacrt programa javnih investicija Kantona Sarajevo 2011. – 2013. godine