Pretraga akata

Naziv ili dio naziva akta

10. Sjednica Vlade Kantona 2011., 24.03.2011

 1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o javnom okupljanju
 2. Prijedlog zakona o upotrebi znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u “Službenim novinama Kantona Sarajevo“
 4. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2010. godine
 5. Prijedlog programa obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.05. do 09.05.2011. godine
 6. Prijedlog programa obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.05. do 09.05.2011. godine
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Univerzitetu u Sarajevu da Općina Centar Sarajevo prema izdatoj urbanističkoj saglasnosti i lokaciji objekta utvrdi uz naknadu prvenstveno pravo korištenja zemljišta u svrhu izgradnje objekta u korist Čampara Ešrefe
 8. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2010. godinu
 9. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2010. godinu
 10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu odobravanja kredita iz sredstava budžeta Kantona Sarajevo – Ministarstvo privrede
 11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu odobravanja kredita iz sredstava budžeta Kantona Sarajevo – Ministarstvo privrede