Vlada Kantona Sarajevo

Akademija ratnih komandanata Prvog korpusa Armije RBiH, povodom Dana državnosti BiH - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će se sutra /utorak/, 16. novembra 2021. godine, u multimedijalnoj sali Memorijalnog centra na Kovačima, s početkom u 17:00 sati, povodom obilježavanja 25. novembra - Dana državnosti Bosne i Hercegovine, u organizaciji Ministarstva za boračka pitanja KS i JU „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“ održati Akademija ratnih komandanata Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Akademija će okupiti eminentne osobe, koje će govoriti o ovom historijskom danu za našu domovinu.

Iz Organizacionog odbora za obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine naglasili su kako postoji tendencija da ovakva okupljanja postanu trajna na ovaj datum, kada je Bosna i Hercegovina definirana kao jedna od šest ravnopravnih republika u tadašnjoj Jugoslaviji.

Naime, 25. novembra 1943. godine održano je Prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a (Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine) u Mrkonjić Gradu. Na pomenutom zasjedanju donesena je odluka o obnovi državnosti BiH, te su potvrđene njene historijske granice. Nakon nekoliko dana pomenuta odluka ZAVNOBIH-a je potvrđena i ozvaničena na Prvom zasjedanju AVNOJ-a (Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije) u Jajcu.

Treba napomenuti da je Bosna i Hercegovina, nakon što je oslobođena 1945. godine, dobila zastavu i grb, koji su bili njeni prepoznatljivi i glavni simboli za vrijeme socijalizma, sve do 1992. godine i početka agresije na našu domovinu.

Ono što je najvažnija činjenica i zaključak zasjedanja ZAVNOBiH-a, je upravo da je Bosna i Hercegovina, odlukom na ovom zasjedanju, definisana kao jedinstvena i nedjeljiva država u kojoj će svi narodi imati ista prava. Treba dodati da je ovu odluku na zasjedanju ZAVNOBIH-a potvrdilo i izglasalo 247 vijećnika ZAVNOBIH-a, svih bh. naroda.

Služba za protokol i press KS

 

16.11.2021 - 17:00
Slika: