Vlada Kantona Sarajevo

AGENCIJA ZA TEHNIČKU I FIZČKU ZAŠTITU MIDDLE POINT ELECTRONICS D.O.O.

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja o nabavci: 
07.02.2020
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
760,50
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
AGENCIJA ZA TEHNIČKU I FIZČKU ZAŠTITU MIDDLE POINT ELECTRONICS D.O.O.
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
760,50
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
359-1-2-36/19
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
760,50
Datum unosa: 
14.02.2020