Vlada Kantona Sarajevo

44. sjednica Skupštine Kantona Sarajevo – obavještenje medijima sa dnevnim redom

Poštovane kolege,

Obavještavamo vas da će se sutra /srijeda/, 03. novembra 2021. godine, sa početkom u 10:00 sati održati 44. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.

Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbina 1.

Zbog higijensko-epidemioloških mjera koje su na snazi, prisustvo medija nije moguće, izuzev TVSA koja organizuje prenos sjednice uživo.

Spomenuta televizijska kuća će omogućiti svim zainteresovanim medijima preuzimanje čistog live signala HD rezolucije sa posebnog YouTube kanala, čiji link je:

http://www.youtube.com/channel/UCKul1PDiZ4VJ1hBUALp9oTg

I dalje vrijede podaci za FTP, ako ne budete u mogućnosti preuzimati signal uživo. Za sva dodatna pitanja molimo da kontaktirate kolege iz TVSA.

DNEVNI RED:

1. Zastupnička pitanja i inicijative i odgovori;

2. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o pravobranilaštvu;

3. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o filmskoj djelatnosti-skraćeni postupak;

4. Prijedlog Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo;

5. Nacrt Zakona o komunalnim taksama;

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu- hitni postupak;

7. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu-hitni postupak;

8. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo;

9. Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost na osnivanje naučnoistraživačkog instituta za bio medicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju Verifikacionog laboratorija „Verlab“ d.o.o. Sarajevo, kao ustanove pod nazivom „Naučnoistraživački institut Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“;

10. Prijedlog odluke o davanju naziva ulici na području Općine Stari Grad;

11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-35, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Hatkić Samir i Lejla);

12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-34, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine (Tatlić Amir i Lejla);

13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine (Čavčić Sanija i Mahza);

14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine (Karavdić Mevlin i Medina);

15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu O-2, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Ajanović Hamsin);

16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Halilović Salim);

17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Čatić Zijad);

18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-34, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Hajro Anisa);

19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-A, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Salihović Adila);

20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-36, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Bajramagić Salem i Nermina);

21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu Lamela 1, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine. (Zumreta Šabotić);

22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-A, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Sibalo Samija);

23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt Ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu B1-A, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Saletović Hana);

24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt Ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu B1-A, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Salkić Ajša);

25. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine - etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz F, Lamela F9, izgrađenog u naselju Lužani, općina Ilidža, kojeg će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Avdić Elma);

26. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambeno- poslovnom objektu Niz B, Lamela B2, izgrađenog u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, kojeg će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Alagić Alem);

27. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambeno- poslovnom objektu Niz B, Lamela B2, izgrađenog u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, kojeg će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Hasković Denis);

28. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambeno- poslovnom objektu Niz B, Lamela B2, izgrađenog u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, kojeg će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Karović Edhem);

29. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambeno- poslovnom objektu Niz B, Lamela B2, izgrađenog u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, kojeg će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Demirović Edin);

30. Prijedlog Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo - šume" d.o.o. Sarajevo;

31. Prijedlog Odluke o usvajanju “Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2021. godinu”;

32. Program rada Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2021. godinu;

33. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2021. godinu.

34. a) Izvještaj o poslovanju KJKP „Toplane-Sarajevo” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu;

b)Izvještaj o poslovanju KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu;

c) Izvještaj o poslovanju KJKP „Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu

35. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2020. godinu;

36. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2020. godinu;

37. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo za 2020. godinu;

38. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2020. godinu;

39. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo za 2020. godinu;

40. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata “IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2020. godinu;

41. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2020. godinu;

42. Izvještaj o provođenju Gender akcionog plana Kantona Sarajevo

43. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2020. godinu;

44. Izvještaj o stanju u oblasti upraviteljstva Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo;

45. Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2020. godinu (zbirno).

46. Informacija Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo o statusu i finansijskom poslovanju "BAGS-ENERGOTEHNIKA" d.d. Vogošća broj:05-04-39939-38/21 od 26.01.2021. godine;

47. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period mart-septembar 2021.godinu;

INFORMATIVNO:

- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za august 2021. godine

- Izvještaj o provođenju Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 31/16 i 45/19) u organima uprave i službama Kantona Sarajevo za period 25.08.2020. - 15.08.2021. godine;

- Izvještaj o finansijskoj reviziji Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo d.o.o.

 

Materijale možete naći na WEB stranici: http://skupstina.ks.gov.ba/

 

Služba za protokol i press KS

03.11.2021 - 10:00